Om

 

Optimalt liv trots hälsobagage. Jag har fått omvärdera allt på grund av sjukdom vilka bidragit till en bättre version av mig. Nu är jag precis där jag ska vara - trots utmaningarna.

Senaste inlägg

Bioresonans - scanna, förebygg och eliminera sjukdom

Med målet att bli symtomfri från ME/CFS och CPTSD är bioresonansbehandling min senaste intervention under tiden den offentliga vården inte förmår sig att arbeta med behandling och bot i mitt fall. Min sedan två decennier effektiva behandlare Göran har köpt ett bioresonansverktyg med NLS-diagnostik som är den andra eller tredje i landet och jag har prövat en gång. 

Den före detta bloggaren Mats Reimer på Svensk medicin slog ned hårt på mottagningen i Halmstad 2016 och menade att det saknas evidens och passade då på att raljera över alternativare i största allmänhet. En kritiker som vänder läsare från hans argumentation på grund av hans besserwisserattityd vilket bara är att tacka för. Utan alternativare hade jag varit övergiven och utelämnad till att själv lösa mitt mående och tillfriskna, för när den offentliga vården inte har svar lämnar den personer till sitt eget öde utan uppföljning. 

När Göran bestämmer sig för behandling prövar jag om än med skepsis som denna gång med NLS, för han har aldrig lämnat mig i sämre skick än när jag kommit till hans mottagning. Dessutom förklarar han hur behandlingen går till för att jag ska kunna fortsätta med egenvård hemma och förmedlar hopp i smärtlindring. 

Genom hela livet har smärta varit min följeslagare även fast jag inte låtit det hindra mig från vad jag velat göra. Göran har förkortat framförallt tiden för muskelsmärtor på grund av intensiv träning, fallskador under triatlontiden, för korta återhämtningsperioder och min otålighet över att kroppen varit i vägen för mina ambitioner.  Min ambition är till skillnad från förr när jag besökt Göran vid akut smärta att besöka hans klinik regelbundet före smärta uppstår och minska specifika besvär före de utvecklas till sjukdom. 

Med NLS har jag ambitionen att få en generell förståelse över var mina svaga punkter finns, bli mer medveten om dem och ta reda på vad som krävs för att bidra till läkning. Med hjälp av detta verktyg har jag också fått feedback om mina misstankar om vad jag behöver åtgärda. Utan att ha nämnt vissa detaljer om mitt mående kunde NLS konstatera att mitokondrierna är påverkade, en tillväxt på livmodern som offentliga vården också konstaterat vara ett myom (ultraljud) liksom att hjärnan är ansträngd (hur glömde jag fråga om). Med NLS kan jag vid nästkommande scanning rikta mitt fokus till de områden som behöver åtgärdas för bättre hälsa. Fördelen med NLS är också att jag utifrån mina egna behov regelbundet kan stämma av hur mina livsstilsinterventioner ger resultat eller inte. 

Inget annat instrument jag stött på har en mer omfattande analys för hela kroppen. Med tanke på den initiala kostnaden 1500 kr för nittio minuter är det billigt i jämförelse med kostnaden på andra kliniker utanför Sveriges gränser och vad du kan få för din hälsa i övrigt för den kostnaden.  Ett är säkert och det är att du aldrig kan få motsvarande stöd i den offentliga vården vilket jag beklagar. Med preventiv vård skulle vi få en friskare befolkning och mindre offentliga omkostnader vilket gynnar alla genom minskat lidande. 

NLS  

"Non Linear Diagnostic" (NLS) är ett instrument som avläser elektromagnetiska vågor i de flesta av kroppens delar och avläser eventuella avvikelser från vävnad i allt från organ till psykoemotionell status, även på DNA och kromosomnivå. Även mikroorganismer (Bakterier, virus, mykoplasma, svamp) och allergener spåras.  

I EU och USA är NLS-instrumentet som kallas Metatron certifierat som medicinsk utrustning (ISO 13485) och har CE-märkning som indikerar graden av produktsäkerhet för människors hälsa och miljö liksom motsvarande FDA-märkning på amerikanska marknaden. Det svenska Läkemedelsverket har vad jag vet inte tagit ställning till att tillåta den i svensk offentlig vård.

Principerna för den diagnostiska metoden utvecklades av Svyatoslav Nesterov med Vladimir Nesterov. Metoden har utvecklats under trettio år och mer kan du läsa i länk nedan till Institutet för psykofysik. NLS säljs nu förutom på den europeiska och amerikanska marknade i totalt fyrtifyra länder. 

Källor

Tillverkarens hemsida: http://www.nls-metatron.eu/method_en.html

Institutet för psykofysik: https://uk.metatron-nls.ru/about-us/institute/ 

Boka tid: https://www.bokadirekt.se/places/-gs-training-qinopractic-&-rehab-ab-3711

Offentlig vård förlänger tillfrisknandeprocessen

Det har gått ett decennium av mitt liv för att komma ur sängen, bokstavligen. Bakslagen har varit många och till en början kunde och ville jag inte resa mig. Om någon hade satt sig med mig och gått igenom vilka objektiva fynd som fanns tillgängliga på marknaden för att testa mig, föreslå åtgärder utifrån dem likväl och bokat uppföljning  för utvärdering så hade varken jag eller samhället behövt betala i stora kostnader för vägen tillbaka till lönearbete. Varför har vi byggt en vård med förlängt lidande i samhällsresurserna?

Offentlig vård förlänger tillfrisknande och alltför ofta botas inte drabbade. Alltför många människor tror att den offentliga vården har de bästa svaren, att kronisk sjukdom betyder "för alltid" och att de symtom doktorn inte uppmärksammar i en symtombeskrivning är inbillade eller oviktiga.  På våra vårdcentraler saknas en proaktiv koordinator som likt en funktionsmedicinskt behandlare skapar helhetsperspektiv för samtliga symtom, fokuserar behandling på orsak istället för symtomdämpning och efter genomgång av vilka insatser som krävs - bokar in uppföljning regelbundet. 

Behandling i samverkan på patientens villkor som sträcker sig längre än till diagnos och medicin saknas. En läkare på vårdcentral ska kunna hänvisa till privat vård i de fall den offentliga inte har resurser eller har evidens nog för att erbjuda behandling för att informera hur patienten kan gå vidare i sin strävan att tillfriskna eller leva optimalt med sina besvär med målet att eliminera besvären och lära sig leva ett gott liv. Jag tänker på autoimmun sjukdom och de besvär som idag refereras till psykiatriska. En patient ska ses som en uppdragsgivare till vården och ska vara den som avgör vilka insatser som är bäst. Som i det extrema fallet när en person förlorat förmågan att lugna sig själv och kan bli en fara för sig själv och andra så ska även här personalen vara tränad i att utagerande beteende inte ska mötas med våld som bältesläggning och när situationen är under kontroll ska den drabbade personen kunna välja mellan åtminstone två alternativ för att återfå känslan av egenkontroll. Medicin är inte heller självklar som första behandlingsalternativ utan ska ske med alternativ och i samråd med patienten. Om t ex jag är deprimerad oavsett grad ska jag få avgöra om det är livsstilsfaktorer jag ska fokusera på eller först sätta in medicinering. Är jag för deprimerad för att ta beslut ska vården bistå med att optimera de resurser patienten har med hjälp av att skapa trygghet, optimal näring, motion, en tids meningsfull samvaro och sen ställa frågan på nytt. 

Om vi hade en proaktiv vård i primärvården slapp patienter gå hem utan att få sina symtom behandlade och slippa tro att symtomen är inbillade för att doktorn förhöll sig passiv till besvären. Jag har personligen blivit hemskickad utan åtgärd för smärta vid t ex varje andetag då läkaren bara uteslöt hjärtsjukdom och som jag fick återvända till vårdcentralen för en vecka senare och som följd sattes en tre veckor lång behandling in mot inflammation i andningsmuskulaturen. Många är de som vittnat om att de slutat söka sig till vårdcentralen för att de inte blir väl bemötta och tagna på allvar eller helt enkelt har varit så sjuka så länge med dåliga erfarenheter att de inte orkar söka hjälp. 

Hur ska vi få våra politiker och beslutsfattare att förstå hur fel vården utformats och att den inte är uppdaterad med de lösningar som redan finns utanför det offentliga och att många fler kan tillfriskna snabbare med rätt stöd? Det saknas inte lösningar utan jag tror det snarare handlar om att våra politiker inte har kunskap att förstå värdet av paradigmskifte kring synen på sjukdom, t ex autoimmuna och psykiatriska diagnoser och behovet att lägga upp behandling utifrån individuella behov snarare än behandling på gruppnivå. Det är inte bara läkare som ska utforma vården utan även vi medborgare som vill bli friska så snabbt det går utan återfall - för att ge läkare utrymmet att forma en offentlig vård med väl beprövad etik.

Det behöver inte heller saknas pengar om t ex varje individ tecknar en privat försäkring för att bekosta övergången till ett vårdsystem som prioriterar förebyggande vård - för att på sikt minska antalet personer som insjuknar i svåra tillstånd av sjukdom. Detta arbete skulle kunna utföras av läkare utbildade i funktionsmedicin i primärvården för att snabbare integrera modernare arbetssätt på alla möjliga besvär. Om politikerna inte inser att det behövs privata pengar till den offentliga vården för effektivare vård, färre insjuknande patienter och behandlingar som är uppdaterade med kliniska erfarenheter till dess evidens kommer i kapp -kommer att få se en samhälle uppdelat i fattig och rik, sjuk och frisk som ingen tjänar på. 

Det vi behöver är ett grundantagande att kroppen självläker när den får rätt incitament utifrån näringstät och kemikaliefriare mat, all onödig stress är spårad och kan reduceras, dagligt blodflöde för god cirkulation, ett socialt sammanhang som är gynnsamt för individen och faktiskt - samtal om att vi ingår i ett sammanhang större än oss själva.   Soma - psyke - ande är inte hittepå och kan inte delas upp för optimalt arbete till bättre hälsa. Till dess att individer lärt sig hur de kan ta hand om sig själva för optimal hälsa bör det offentliga arbeta med att bistå med hur självläkning går till. 

Lidande, tacksamhet & acceptans

Under två år har representanter för slutenvårdspsykiatrin tagit emot mina frågor om bemötande, metodval och diagnostisering sen jag under två dygn lämnade slutenvården med buller och bång. Att komma till samförstånd går inte när utredare är betald av vårdgivaren för perspektivet blir snedvridet från individen och människan till systemet och uppdraget. Jag är vårdskadad trots utredaren menar att jag inte är det. Beslutet går inte heller att överklaga trots flera felslut gjorts i utredningen. Eftersom viljan att söka hjälp när jag mår som sämst har upphört och jag reagerar starkt varje gång jag tänker på bortslösade år i psykiatrin som feldiagnosticerad, felmedicinerad och försämrad kan mitt tillstånd inte rubriceras annat än som vårdskadat.  

Samförstånd är inte möjligt när vårdgivaren dömer en situation utifrån metod, diagnos och uppdrag och saknar helhetsperspektiv, objektivitet och en integrativ människosyn i stil med "The Power Threat Meaning Framework" (1).  

Att slå från underläge som patient i vården och i synnerhet inom slutenvården i psykiatri är att som att ge sig på en gigantisk motståndare med mångfaldigt mer styrka genom sin felanvända makt och ointresse för objektiv patienträtt. Jag fick inte korrekt avslut utan skickades vid ena tillfället iväg för att jag försämrades och dessutom i starkt affektivt tillstånd som jag aldrig tidigare uttryckt (men trots det var beteendet förklarat med att det ingår i min diagnos) och utan samförstånd med avslutningsmöte. En dag senare skrevs jag ut från en annan avdelning för att jag var för frisk! De händelserna får mig att inse att jag kommer vara en ständig förlorare varje gång jag jag söker mig till slutenvården. 

Någon kanske undrar varför jag söker mig till en plats jag tycker så illa om och till den personen kan jag bara säga att jag har liksom alla medborgare rätt till vård för en tids trygghet, god omsorg för återhämtning i skov av flashbacks och andra starka symtom när jag inte förmår mig till återhämtning hemma. Jag har lyft mitt dilemma länge men ser inget utrymme för alternativ vård eller att den offentliga vården kommer att bli bättre inom en överskådlig tid. Trots det, har jag haft svårt att släppa detta bekymmer. Jag kan t ex inte påbörja en traumabehandling i talterapi utan att sannolikt bli sämre vilket riskerar att en läkare kan tvingas besluta om slutenvård - i brist på bättre alternativ.  

Så, då återstår arbetet med att finna tacksamhet i något som hänt på vägen de två sista åren och sen släppa försöken att återfå tilliten och istället fylla vardagen med annat än frustration, sorg, ilska, vanmakt och hämndbegär. Därefter måste jag acceptera hur vården är utformad idag i det offentliga och att jag inte får den hjälp jag behöver och sen förmå mig att släppa detta enorma lidande.  

Tacksam

Tacksam är jag för att en öppenvårdsläkare såg mitt dilemma och lät mig stanna i fem år på sin klinik trots att jag är färdigbehandlad i det program politikerna tvingat på behandlarna. Tacksam är jag också för att han bemött mig som människa och inte den patient som inte passat in i ramarna för program med tidsbegränsning, behandlingar i talterapi och frånvaron av en koordinator i t ex en villig och proaktiv husläkare. 

Tacksam är jag också för att när jag trodde jag hade nått vägs ände blev meditation, yoga, mindfulness och senare ett buddistiskt förhållningssätt hjälpsamt. Ironiskt och förlösande är t ex insikten att förväntningar är en kamp mot verkligheten då ingen av oss är nära sanningen förrän vi inser att alla tankar endast utgörs av konstruktioner och när vi inte förhåller oss till det uppstår lidande. Livet i sig är inte till för att det ska vara meningsfullt utan det bara är. Det enda som betyder något är att vara vänlig mot mig själv och andra i exakt alla ögonblick och situationer jag befinner mig i.  

Förväntningar är bara en kamp mot verkligheten

Tacksam är jag för att jag fann människor i samma situation som jag med upplevelsen av vanvård och maktlöshet nu byter erfareheter med, bildar nationella grupper med för att bygga bättre bemötande i vården. Jag blev inte längre ensam då jag insåg att alla bär på något slags lidande och på så sätt kunde jag börja orientera mig till vad folk som gått vidare gjort för framgång. 

Tacksam är jag för att jag vågade lägga ut mitt liv på nätet och slutat skriva dagbok som ett sätt att minnas och att dela min resa som i bästa fall ger styrka till fler att finna bättre hälsa.   

Tacksam är jag för det arv jag fick efter min far som jag kunde betala en privat läkare och näringsexpert i funktionsmedicin och på så sätt återfå och förbättra kognitiva funktioner. Det som kallades ätstörning var bara ett resultat av födoämnesintoleranser och otillräcklig näringstillförsel. Mina så kallade hetsätningsbeteenden försvann helt när jag började äta rätt. 

Acceptans

Nu återstår arbetet med acceptans för att kunna släppa mitt lidande när jag märker att jag stannar i upplevelser ur det förflutna som är en stor utmaning. Bra är att för varje tanke jag tänker om acceptans så minskar motsvarande utrymme tisdmässigt åt ältande och stagnation. Det jag också ägnar mig åt är dagliga meditationer i kärleksfull vänlighet och andningsövningar som bidrar till större resiliens. 

Livet utan försämrande, stigmatiserande och stagnerande psykiatrisk vård finns utanför den offentliga vanvården. 

Mitt fortsatta arbete för att ta mig igenom tidigare trauman som gör sig påminda dagligen har jag hopp om att få stöd i läkare som tänker utanför och agerar utanför den offentliga vårdboxen. Daniel A Amens bok "The End of Mental Illness" som kommer ut i mars ser jag fram emot enormt att få läsa då han gör upp med den primitiva stigmatiserande psykiatrin och har handfasta råd hur olika sjukdomar kan stävjas och elimineras med kost, tillskott och andra livsstilsfaktorer genom objektiv testning via hjärnscanning som SPECT (2). Boken har jag redan beställt genom att förbeställa den (3) liksom jag redan har läst hans första kapitel som bl a berör medicinering med populära drogliknande preparat som esketamine och cannabis som ökar i och med patent som utgått för konventionell antidepressiv medicinering. (4). 


(1) https://psykodynamisktforum.se/brittiska-psykologforbundet-overger-psykiatriska-diagnoser-the-power-threat-meaning-frame/?fbclid=IwAR3yE3uVBsl9bMYQ28wdlTgiiVTf8YkkcFUxC1b7RmbXCkIJMStBAXDcLFw

(2) https://brainhealthassessment.com

(3) https://www.amazon.com/End-Mental-Illness-Neuroscience-Transforming/dp/1496438159

(4) https://eomi-resource.amenclinics.com/Chapter%201%20of%20End%20of%20Mental%20Illness.pdf

Eliminera mental sjukdom med objektiva fynd

I läkaren Mark Hymans  populära radiosändning med 250 000 prenumeranter och youtubeavsnitt "How to End Mental Illness" intervjuas psykiatrikern Daniel G. Amen om hur mental sjukdom kan förebyggas och framförallt behandlas på nya sätt. Tillsammans ger Mark och Daniel traditionell psykiatrisk behandling hård kritik och menar att de har bättre lösningar för att befria människor från mental sjukdom. Psykiatrin idag behandlar en människas hjärna utan objektiva fynd som t ex hjärnscanning. Daniel Amen har den största samlingen hjärnbilder (160 000 stycken) i relation till beteende och anser att det blir adekvat vård och ett bättre alternativ än konventionell psykiatrisk behandling. Daniel har även skrivit flera böcker om hjärnhälsa, åtskilliga vetenskapliga artiklar i ämnet liksom startat "Amen Clinics" i USA. 

"What other doctor dont look at the organ they treat?"

Schizofreni som exempel har olika orsaker och kan uttrycka sig på olika sätt för en patient liksom för en patienter med t ex ODD enligt Amen. Att veta sina riskfaktorer för sjukdom genom scanning kan vara avgörande för att inte sjukdomen ska bryta ut. Att ta hand om sin hälsa på alla plan är också att se till att de egna barnen, födda eller ofödda inte ska drabbas av samma utmaningar. 

Kostnaderna för skattebetalarna är kanske större när sjukdom redan brutit ut än att arbeta preventivt. Personer som råkat ut för trauma, har föräldrar med sjukdomar eller är utsatta för mycket stress skulle kunna scannas (i primärvården: min anmärkning). 

Drabbad av depression är det lätt att tro att det orsakats av fel tankar, beteenden eller problem men det kan också vara allergier, känslighet för vissa matgrupper , läckande tarm som leder till autoimmun sjukdom och kemikalier, för mycket tungmetaller i levern osv. 

Amen talar om fyra områden i livet för god hälsa och därmed bra hjärnhälsa. Biologin är hårdvaran för hjärnan, psykologin är beroende av vilka tankar du väljer att följa, sociologin påverkar hälsan utifrån vilka du umgås med och vad du gör (hitta den friskaste personen du känner till som vän) och andligen behöver du finna meningsfull gemenskap och öppna för att det finns något som är större än oss själva.  Var nyfiken på vad som är viktigt i ditt liv.

"If you dont know the Why, its hard to do the What."

Att gå till en psykolog och delta i terapi kan vara bra när din hjärna fungerar väl men kan vara demoraliserande om biologin inte är bra. Kanske är du alltför rastlös, orkar inte lyssna, har dåligt minne eller fysiska besvär liksom alltför starka smärtor. 

Amen riktar hård kritik mot vår nuvarande diagnossystem för psykiatriska besvär i DSM som inte baseras på neurovetenskap. Mark som också deltar i podden replikerade snabbt med att dagens psykiatri är hjärnlös (fritt översatt) på grund av att diagnoser sätts subjektivt.

En annan orsak till de epidemier av sjukdomar som till exempel depression beror på är den sjuka matindustrin som lett till utarmade jordar, näringsfattiga grödor, hormonförstörande tillsatser, utfiskningen av fet fisk som vildfångad lax mm. Trots att dietister anser att det räcker med mat enligt tallriksmodellen är det fel enligt dessa herrar (och många, många fler) för det behövs också ett batteri av näringstillskott om du är vegetarian, äter snabbmat, äter omega 6-dominerande spannmålsfödda kor osv. Därför är det så viktigt att din doktor t ex håller koll på dina omega 3-värden, D, C, magnesium osv. 

Amens erfarenheter i sitt arbete har lett honom till att tro:

 • du kan bli bättre oavsett vad du drabbats av.
 • huvudskador förstör drabbades liv på ett omfattande sätt.
 • vi behöver inte mer pengar till nuvarande psykiatri.
 • om hjärnor scannas är det lättare att förstå människors beteenden bättre och deras förmåga att göra beteendeförändringar, som en äkta man med relationsproblem med missbrukarhjärna men som visade sig vara kemikalisk påverkan på arbetsplatsen vilket paret inte kunde veta före scaningen.
 • att det är mycket lättare att förstå varför medicinering inte alltid är lyckad och rätt medicinering är enklare att finna. 
 • att balansera kosten med vilken typ av hjärna du har kan vara mer framgångsrik än att tro att en kost passar alla. 
 • sjukdomar består inte av ett problem utan flera. Om du till ex sätter alla missbrukare i samma tolvstegsgrupp kommer inte alla att lyckas beroende på deras hjärntyp. 
 • det finns ett stort forskningsfält i vitaminer och mineraler som kan prövas innan medicinering som kan vara giftig som t ex benzodiasepiner.  Vitaminer och mineraler bör tas balanserade i förhållande till varandra och utifrån vilka behov du har och bör föregås av adekvat testning. 

För att hålla dig frisk bör du:

(1) Se till att du har dagligt blodflöde genom att röra på dig dagligen, äta ginko, rödbetor, peppar för blodkärlens status är A och O. Vill du leva till exempel länge ska du ägna dig åt bollsporter utom fotboll och hockey som leder till många skador. Du blir smartare, piggare och drabbas inte av hjärnskador som i fotboll, slalom, höghastighetssporter, boxning osv.  Lågt blodflöde är associerad med depression, ADHD, alzheimers, schizofreni, erektionsproblem mm. 

(2) Utmana hjärnan med utmaningar intellektuellt, nya intressen, sporter, hantverk, konst mm. 

(3) Undvik allt som ger insulinsvängningar som socker, alkohol, vetemjöl, processad mat som majs och soja för de är fullproppade med inflammatoriska effekter i kroppen på grund av t ex dåliga kemikalier för hjärnan, lektiner mm.

(4) Överkom din föreställning att dina gener bestämmer hur frisk du kan vara för de triggas inte av hälsosam mat och ett i övrigt hälsosamt liv. 

(5) Undvik huvudskador, somatiskt trauma mot huvudet vilket utgör den största risken för sjukdomar som depression enligt Amens studier och forsknngsresultat. Rehabilitera dig när du fått en smäll på huvudet även om du inte fått allvarliga skador.

(6) Se till att du sover bättre för miljarder celler dör varje natt av dålig sömn. Gå till en sömnskola eller läs på nätet för att kontrollera om du sover tillräckligt bra. 

(7) Före du tar ett beslut bör du ställa dig frågan om ditt beslut eller beteende är bra för din hjärna..

(8) Ta tillskott och testa dig med en funktionsmedicinare för blodtesterna i vården är inte tillräckliga eller så får du avslag för att du inte har några symtom på sjukdom.  

(9) Testa dig för vilka gener som du bär och kan vara en risk

(10) Bly som du får i dia via läppstift, badrumsprodukter, städartiklar kan bidra till skador som påminner om missbruk på din hjärna. Ät därför fiber, drick och svettas för att reglera överskott. Ketogen kost kan också minska sådana besvär. 

(11) Se till att dricka tillräckligt med vatten varje dag (före dina måltider: min anmärkning). 

Vill du lyssna på programmet i sin helhet kan du lyssna på det via länken nedan eller läs Amens bok som kommer ut i mars 2020. 

Radioshow som översatts enligt ovan:
https://www.youtube.com/watch?v=2Ob5uJ9P6Ww 

SPECT:  https://www.amenclinics.com/the-science/why-spect/

Vilken hjärntyp är du?
https://www.brainhealthassessment.com/

Boken: 
https://www.target.com/p/the-end-of-mental-illness-by-daniel-amen-hardcover/-/A-77710137?clkid=3d4fff71N2a4e11ea9edb42010a246608&lnm=81938&afid=adgoal%20GmbH&ref=tgt_adv_xasd0002

Deprimerad utan att veta det?

Hur många av oss är deprimerade utan att veta det? Tänker du kanske att det man inte vet om, inte heller kan skada? I mitt fall kändes till sist inte livet värt att leva och undrade varför jag bara ville dö. Många år har passerat i förvirrad tro att prestation och att den som har flest prylar vinner livspusslet. Inte heller förstod jag sambandet mellan hopplöshetsupplevelser som suicidtankar och depression. 

Uppvuxen med depression kan det vara svårt att veta hur livet kan upplevas annorlunda. "Vad har du att vara glad över", var en kommentar ställd som en fråga min far kunde brista ut i, när jag skrattade. En viktig person med den attityden fyller snabbt en oerfaren person med skam för känslor inkluderat glädje, nyfikenhet, sorg, besvikelse och vrede. Visade jag ilska eller besvikelse kunde jag få stryk. När jag var passiv var allt lugnt. Jag lärde mig att känslor ledde till repressalier och förvirring. På det sättet upphörde min förmåga att utveckla mina gränser och sunda beteenden mellan människor. Jag var knalldeprimerad som följd men hade inte ens förmågan att be om hjälp och förstod inte heller vad som var fel. Genom mitt vuxenliv har jag trott att jag inte duger och inte heller har prestationer kompenserat den föreställningen. 

Såklart visste jag inte bättre och resten av familjen förmådde inte att ifrågasätta varandras destruktiva beteenden då känslan av hot och våld ständigt var överhängande. Under åren i familjen klev jag in i vuxenlivet med undvikande som livsmönster. Istället projicerade jag min ilska, sorg och förtvivlan, ja allt som påminde om min egen sårbarhet. Några undvek mig, andra nådde inte fram till mig men mest undvek jag att fördjupa mina relationer och deviser som "ensam är stark" liksom "det som inte dödar, stärker" blev mina ledord. Inte ens sexuella övergrepp var signaler starka nog för att stanna upp och känna in vad jag bar på. Förmågan att använda känslolivet som ett sätt att göra val i livet var främmande.  

I retrospektiv undrar jag vad som hade varit hjälpsamt förutom en effektivare vård som kunde scanna och ge rätt behandling istället för att ta emot mig många gånger i vården för allt annat. Förutom nyfikenhet över vad andra upplever som meningsfullt för självreflektion tror jag följande är viktigt att vara medveten om för typer som jag: 

Vad behövs för att avslöja egen depression eller lidande när andra inte kan spegla dig? Följande är huvuddragen ur en artikel publicerad i Psychology Today, om perfekt gömd depression (Perfectly Hidden Depression) av Dr Margaret:

1. Du nöjer dig inte ens med det bästa
Du försöker vara bäst i allt, tävlar och jämför dig ständigt med andra och förstår inte att det finns andra aspekter av att vara människa. Du dömer och straffar dig själv och använder negativa ord när du beskriver dig själv. Du slutar inte dagen med att tacka dig för vad du gjort och accepterar att du gjorde vad du kunde åt olika situationer du mött och att du kan pröva att göra annorlunda imorgon eller nästa gång något liknande uppstår. Du kan inte heller skratta åt det du dömer dig för. Ibland ställer du krav på dig själv som du inte ens skulle ställa på andra. 

2. Du tar ansvar mer än de flesta andra
Du tar på dig alla möjliga uppdrag och har svårt för att ens säga nej. Du ställer dig inte först frågan om det är realistiskt att du ska ta ansvar för mer när du redan tagit på dig mycket, kanske som partner, kollega, vän, samhälle och i hobbies. Du ser problem först och är snabb på att se lösningar och är rentav en god ledare. Du gör före du tänker. Din kropp har kanske börjat värka och din sömn liksom hälsan försämras men du kopplar inte hop det med hur du lever genom att förändra något som leder till bättre hälsa. Du ger efter för andras försök att manipulera dig. 

3. Känslolivet är svårt att uttrycka. 
Kanske vill du inte uttrycka dina känslor och tycker det är mindre viktigt eller rentav inte viktigt alls. Kanske har du negativa åsikter om människor som tar beslut utifrån känsla före förnuft. Att inte vilja förstå eller förstå varför människor reagerar olika är ibland för att du inte gillar att tänka på dig själv som känslostyrd eller bara vara i kontakt med dina reaktioner i olika situationer. Kanske är du ändå bra på att ta hand om andra människor. Den skolade känner igen typen genom orden, kroppspråket, röststyrkan och ögonens uttryck. Jag har mött terapeuter som sagt att jag hade så starkt försvar att det inte ens var ide att försöka - så räkna inte med att någon annan kan rädda dig. 

Speciellt ilska, rädsla och sorg är svårt att uttrycka. Du känner dem inte och kan inte uttrycka dem på annat sätt heller så det blir begripligt för dig. Andra kanske säger att du är aggressiv eller känslokall och du reflekterar inte över det ens när du hört flera uttrycka det eller tycker de har fel. Du anser rentav att tala om svårigheter är att fokusera på gnäll och stagnation utan att förstå att det finns olika sätt att uttrycka tidigare utmaningar och testa hur läkande samtal över vissa upplevelser i livet kan vara. Ibland kan flera mindre upplevelser tillsammmans göra det svårt att närma sig ett ämne även fast det inte handlar om svår olycka, bråd död eller liknande. Saknar du ord för vissa känslor? Vet du hur dina känslor uttrycker sig kroppsligt? 

4. Oro
Du oroar dig för mycket och håller det för dig själv. Du tänker igenom kommande situationer ofta och du slutar inte tänka. Du är livrädd när du inte har några tankar och har kanske försökt meditera eller gå mindfulnesskurs men upptäckt att du har ett ständigt inre tjatter, känner starkt obehag och har övertalat dig själv att meditation eller avslappningsövningar inte är något för dig. Du klarar inte att vara i nuet. Kanske undviker du situationer som du inte kan ha full kontroll över eller försöker kontrollera andra beteenden på olika sätt från slag till förlöjliganden, genom sansad övertalningsteknik eller dominans. Kanske älskar du att göra gott men klarar inte av att ha det bra med andra för du är för rastlös. 

5. Mål gör före andras välmående
Du är beredd att prestera och nå dina, företagets eller andras mål även fast andra i din väg mår dåligt av ditt tillvägagångsätt. Du förstår inte att andras lidande av dina beteenden kan reflektera hur du behandlar dig själv. Du döljer din osäkerhet inför andra genom att hela tiden slå dig för bröstet om att du minsann inte är som andra. 

6. Du bryr dig om andra men berättar inte villigt hur du mår. 
Trots dina uppriktiga försök att bry dig om andra och önskar andra det bästa är du ovilllig att dela dina känslomässiga upplevelser med andra. I bästa fall är det möjligtvis en person som känner till hur du mår men i de flesta fall är det bland andra partnern, vännen eller kollegan som ställer frågorna och inte du som frivilligt delar dina erfarenheter.  Du anses kanske till och med bra på att ha omsorg med andra men ändå delar du inte dina svårigheter med andra. Kanske reagerar du starkt om någon undrar om du känner dig ensam, trött, tom eller överväldigad. Om du ändå upplever starka upplevelser är du duktig på att skjuta upp bearbetningen eller tänka att det nog inte påverkade dig så mycket. 

7. Du avdramatiserar dina upplevelser
Trots att du har upplevelser som normalt påverkar en människa starkt som krig, förlust, övergrepp eller orättvisa ringaktar du din erfarenhet. Kanske intalar du dig att andra upplevt värre eller att du är för känslig för ditt bästa och därför ska ringakta dina reaktioner. Du bearbetar inte dina starka upplevelser på något sätt utan rationaliserar eller rentav irrationaliserar och intalar dig att du gått vidare i livet. 

8. Du har andra besvär
Du söker vården då och då för hjärtbesvär, ångest eller har redan utvecklat somatiska sjukdomar. Många har t ex varit utsatta för trauma som kan vara av mental och somatisk sort liksom många tillsammans utlöser kroniska stresstillstånd. Kanske har du redan fått antidepressiva mediciner utan att de fungerar vilket kan bero på fel behandling eller rentav att problemet orsakas av felaktig kost av för mycket kolhydrater, för lite proteiner och fett. Depression kan minskas med rätt kosthållning men allt du håller tillbaka emotionellt hindrar dig ändå från att leva ett optimalt liv - ett liv som du aldrig tidigare levt. 

9. Du saknar något men gör allt rätt
Dina livsstilsfaktorer är under kontroll som rätt motion, sex, kost, meningsfullt sammanhang med andra, god materiell standard, sömn mm men ändå har du svårt för att känna dig tacksam för och acceptera det du uppnått. Du kan inte njuta av det du har och kan inte uppskatta tanken att du gjort vad du kan - åtminstone för en dag. 

10. Du är framgångsrik i yrket men har dåliga privata relationer
Partners lämnar dig och du förstår inte vad deras problem beror på. Att vara intim med någon annan t ex utan sex är obegriplig. Din relation kan möjligtvis fungera för att du har en partner som inte tillåter känslomässiga reflektioner, svaghet, känslighet eller bara inte har förmågan. Din relation till den som står dig närmast är avgjord av vad du gör och inte vad ni är för varandra tillsammans.

Utöver Dr Magrets förträffliga ide hur de dolda depressionisterna kan avslöja sig själva tror jag hon har missat en aspekt vilken är att depression kan vara ett resultat av att en individ känner sig avstängd från vad som är kärnan av att vara människa. Mitt tillägg till dr Margrets tiopunktlista är 11: Du har förlorat din intuitiva kontakt med dig själv och andra. Allt du har förmåga att ta in är det rationella och silas via andra för godkännande via det ibland luddiga begreppet evidens. Vad jag tar upp har möjligtvis bara epigenitekens forskare, kvantfysiker och några få grupper till börjat förstå och det är förmågan att förstå hur vi hör ihop på cellnivå. Några kallar det gud, andra intuition som en del av gud och några jag växte upp med kallade upplevelserna bondförnuft. Jag har lämnat ett röstmeddelande till Dr Margret på hennes hemsida och det ska bli spännande om och hur hon svarar på frågan om depression också kan vara frånkopplad (disconnected) med den kraft som är större än oss själva? 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/perfectly-hidden-depression/201909/10-common-traits-perfectly-hidden-depression

https://drmargaretrutherford.com/how-to-know-if-you-experience-perfectly-hidden-depression-a-questionnaire/

Friskare med meditation?

I många kulturer används meditation som ett sätt att komma i kontakt med det gudomliga. Några menar att i varje levande varelse finns det gudomliga. Den tanken slog mig inte trots att jag är uppvuxen i kristendomen som den uttrycktes där jag växte upp. Vad som fick mig att ändra mig var erfarenheter i sekulariserade sammanhang med meditation, i mindfulnesskurser och samtal om konsten att välja sina tankar och agera efter dem som leder till visionen av hur livet kan vara när det är som bäst. 

Joe gjorde det begripligt även för skeptiker

Joe Dispenza kan utifrån egna erfarenheter av en svår cykelolycka förklara vad meditation gjort för honom för att läka sig själv.  Trots att han bröt sex ryggkotor och fick kompressionsfrakturer liksom benfragment i ryggmärgen läkte han sig själv utan kirurgi, enligt honom själv. Trots neurologiska besvär och smärtor bestämde han sig för att kraften som kan läka kroppar även skulle läka honom. Efter beslutet att komma i kontakt med sin egen förmåga att läka sig med en specifik plan lovade han också att han skulle ge upp inför den kraften. Han bestämde sig också för att inte tillåta någon tanke som kunde motverka tanken att bli frisk. Under sin mentala färd insåg han också att stresshormoner i kroppen kan påverka beteendet av t ex sjukdom, kris, stress och negativa tankar som inte är hjälpsamma.  I en video jag nyligen tittade på berättar Joe om att det tog  honom sex veckor för att forma tankarna kring det mål han hade och ytterligare sex för att börja läka. Han hade tränat sig på att föreställa sig en fungerande ryggrad så bra att det som tog honom tre timmar att gå igenom sin vision och bara på fyrtiofem minuter med regelbunden träning.  Ju mer tid du ägnar dig åt meditation, desto bättre blir du på att vara uppmärksam, bli medveten om vilka tankar du har och kan lära dig observera dem för att till sist koncentrera dig på hur du lever ditt liv bäst. Joe ville läka sin ryggrad och fick så mycket mer. Joe Dispenza ägnar nu sig helt åt att hjälpa andra att göra likadant genom föreläsningar och böcker som "You are the Placebo". 

Så, hur gör jag? 

Syftet med meditation är att minska de yttre intrycken du har genom dina fem sinnen och för att pausa dina föreställningar om världen. På sikt lär du dig att observera dina tankar även när du inte mediterar och på så sätt hjälper du dig själv att vara i den framtid du vill ha. Här gäller det att släppa tankarna om hur det ska gå till och bara lita på att det händer. En inte helt lätt föreställning. 

Det du gör är att minska så många sensoriska intryck du kan genom öronproppar eller hitta en tyst plats i hemmet som att stiga upp före alla andra. Du kan sitta på golvet, på en stol eller ligga ned. Var sen uppmärksam på vad som händer och lär dig förhålla dig till det. Kommer tankar accepterar du dem utan att döma och släpper dem så snart du kan. Om tankarna tar över kan du istället notera din andning för att stilla dig. Är det kroppen som tar över i meditationen kan du pröva att promenera eller stretcha kroppen för att vara stilla i en, fem, tio, femton minuter eller längre. Ibland kan en meditation bestå av endast tjatter från dina tankar och låta även det få plats om alternativet är att du måste sluta meditera. Ibland skiter intentionerna sig och det är också ok.  Det viktiga är att stilla dig så ofta du kan helst dagligen än att du sitter länge alltför sällan. Du bestämmer vad du kan genomföra utifrån dina förutsättningar. Jämför dig inte med andra för det är inte en tävling. 

Målet med meditation är att du kan vara i nuet med förnuft och känsla, att du samtidigt som du är medveten om dina gränser och behov kan vara uppmärksam på vad som händer i din omgivning. Du ska mao gå förbi din analytiska förmåga och bara vara för att agera inte oftare än det är nödvändigt så du kan leva optimalt. 

Om det är stört omöjligt att sitta eller ligga still kan du även hitta meditationer i rörelse. Vad som är rätt eller fel för dig att nå dina mål är upp till dig. 

När börjar läkningsprocessen?

Joe menar att när du har övat tillräckligt kan du existera utan att agera utifrån kroppsliga behov, yttre stimuli och forma dina tankar i din inre värld som stundvis kan uppfattas som mer verkliga än allt annat. Där börjar läkeprocessen i din förmåga att läka dig själv.

När du kan observera dina tankar, känslor och reaktioner har du börjat lämna dina gamla föreställningar. Det är en befriande upplevelse och nu kan du göra allt för att låta din kropp läka sig själv. Det är inte bara Joe som förstått detta utan även inom epigenetiken kan forskare förklara vad som händer i kroppen.   Bruce Lipton är en person du kan lära dig mer av om hur lite gener påverkar dig med kroniska sjukdomar - om du bara vet hur du kan undvika att ta över släkten sjukdomar. Inte få kan även vittna om hur de blivit av med svåra kroniska sjukdomar men det är svårt att hitta forskare som vågar säga öppet att kronisk sjukdom kan reverseras.  

Med tilläcklig meditation och suggestion är det inte längre möjligt att bete och tänka som du gjort för du har ändrat din biologi och det påverkar dig ända till cell- och bakterienivå.

EEG visar hur du bearbetar information

Joe använder förändringarna hos sina elever med EEG-apparatur som mäter hjärnvågor. När du ägnar din tid åt den yttre världen mer än den inre visar din hjärna det genom att sända ut betavågor.  Om du slappnar av och tar in mindre intryck, blundar mer tar alfavågorna över med fokus på den yttre världen men också den inre. Slappnar du av än mer kan du uppleva ett mer sömnliknande tillstånd när din kropp är stilla och ditt medvetande vaket som benäms theta med EEG. I theta-tillstånd kan du ändra din inre världs biologi. 

Idag finns det utrustning du kan köpa privat för att kontrollera vilka hjärnvågor som dominerar men hur tillförlitliga de är vet jag inte än. Neurofeedback kallas metoden och kan även utföras av företag med tillförlitlig utrustning. Med tillräcklig träning kan du lära dig känna igen de önskvärda tillstånden på egen hand utan utrustning även fast det kan ta mycket mer tid. Idag delar exmunkar erfarenheter som tog dem decennier att lära sig vilket är oerhört värdefull information om du litar på din källa. Lär dig dock vilka lärare som är ute efter profit och vilka som känner stort ansvar för att du kan tillgodogöra dig olika meditationstillstånd på ett hjälpsamt sätt.  Meditation är kraftfull och kan leda för snabbt till starka tillstånd som skrämmer mer än de hjälper medan vissa inte vill vara kvar i sina kroppar alls för att leva ett konstruktvt liv. En lärare är tycker jag viktigt att ha liksom meditation tycks vara än mer effektivt i grupp. 

Kom ihåg att du kan påverka din hälsa även fast många läkare inte kan hålla med på grund av den utbildning de fått.  De här kunskaperna är på ett sätt inte inte nya men Joe förklarar det på ett begripligt sätt även för skeptiker. När den religiösa aspekten är borttagen och meditation kan tillämpas även av skeptiker når meditationen fler vilket är bättre för oss alla. Tänk dig till exempel en chef som tillämpar sina djupaste upplevelser av meditation i sitt beteende gentemot sina anställda! Är Joe en charlatan? Det är upp till dig att bedöma men inte utan att först helhjärtat gått in i ett försök. 

---

https://drjoedispenza.com/ (Joes officiella hemsida)

https://www.healsummitsweden.com/talare/ (Joe och många fler)

https://www.youtube.com/watch?v=wsfkP974DK8 (reverse disease) 

https://www.youtube.com/watch?v=pj5HS9c7n4g&feature=youtu.be (exempel på meditation i rörelse) 

Bli friskare utan lektiner

Läkaren Steven Gundry från USA arbetar hårt för att informera om lektiners inverkan på hälsa. Han menar att all sjukdom kan härledas till lektiners inverkan på våra kroppar. Lektiners effekt på blodkroppar har undersökts i decennier och först nu börjar alltfler förstå vad de behöver göra för att hålla sig friska eller reducera sjukdomssymtom. Lektiner bidrar till att röda blodkroppar kletas ihop och sjukdom tros uppstå som resultat. Lektiner är vissa växters skyddsmekanism för sin överlevnad och påverkar även mag- och tarmfloran negativt hos den som äter dem. Råvaror med lektiner bör inte användas dagligen och kan användas ibland. Lektiner finns i spannmål som innehåller gluten, baljväxter som bönor liksom nattskuggeväxter som potatis, tomater och aubergine

Dr Gundry är en läkare som både skriver vetenskapliga artiklar och följer sina patienters framsteg. Dr Gundry har också skrivit böcker om varför lektiner ska undvikas om du vill undvika ökad risk för sjukdom eller försöker tillfriskna från autoimmun sjukdom. Dr Gundry argumenterar t ex att människan blev kortare när vi började äta spannmål. 

Vissa råvaror innehåller mer lektiner än andra vilket är bra att tänka på de gånger du kan välja vad som skadar minst. Blötläggnings- och koktid reducerar också mängden lektiner men fermentering kan vara bästa alternativet att reducera lektiners inverkan liksom groddning. Ju längre blötläggningstid och med att byta vattnet ofta desto fördelaktigare för din hälsa. 

Kidneybönor tex innehåller mer lektiner än andra. Linser är att föredra före bönor. Råris innehåller mer lektiner än vitt ris. Om du tycker det är viktigt med ris är basmatiris att föredra som är både kokad och kyld. Sötpotatis kan du t ex ugnsbaka och kyla och sen värma igen för att minska lektinerna maximalt. Läs gärna mer på https://selfhacked.com/blog/elimination-diet-safest-foods-people-sensitive-everything/

---

Dr Gundry på Youtube och senaste boken "Livsenergi"

https://m.youtube.com/channel/UCtxo0nTZjzlKJq5-vJq6s6g

https://m.youtube.com/watch?v=jL1BXSlnFCo

https://m.youtube.com/watch?v=5S3AM8VAofE

https://drgundry.com/books/

https://livsenergi.se/steven-gundry/

Sulforafan - bäst antioxidativ effekt?

Ju mer jag läser desto mer har gränserna mellan kost och tillskott tunnats ut när kosten kan fungera som medicin. Ett ämne som anses ha en kraftfull antinflammatorisk och antioxidativ effekt mer än många andra är sulforafan. Över 1000 studier om sulforafan har publicerats i den amerikanska databasen PubMed och är hett för att det kan antas bota kronisk sjukdom. Hur hög antioxidativ effekt något har anges i CD-värde och sulforafan har 13,5 ggr högre CD-värde än till exempel gurkmeja som också anses kraftfull.


Epigenetik bidrar till att påverka kroniska sjukdomar 
Forskare i epigenetik har hypoteser om att alzheimer, depression, läckande tarm, hjärt- och kärlsjukdom, cancer, ja till och med autism kan påverkas med sulforafan! 

I den studie som utförts på enheten "School of Human Movement and nutrition Science" på Queenslands universitet i Brisbane, Australien lyfter bl a Christine A Houghton vikten av att hälsan kan förbättras med komplementär vård i kost och kosttillskott speciellt för att medicin med sulforafan hittills inte har kunnat tillverkas. Läkare diskuterar cancerbehandling med sulforafan och hoppas på att den gruppen snart kan behandlas lika effektivt som försökspersoner i ett antal studier.  I en studie fick försökspersoner 20 mg sulforafan för en fas 2-avgiftning av levern. Redan efter en vecka ökade glutationsnivån med 30%! Låg glutationsnivå är en indikation på en kropps kemiska ogynnsamma föreningar som resultat av kost och långvarig stress. Hög glutation lugnar immunförsvaret så det inte överreagerar eller är i konstant på-läge vilket inte är bra. Effekten i ovan nämnda studie var mätbar i blod efter en timme och påverkade 1725 gener efter tre timmar.  Efter ytterligare nio timmar hade 3396 gener påverkats. Efter ett dygn var effekten inte mätbar.   

Inom forskningsområdet epigenetik studeras hur gener styr egenskaper för kroppens förmåga att ta upp näringsämnen, benägenhet till olika kroniska sjukdomar mm. Sjukdomar eller epigenomet påverkas av den yttre miljön av viss kost, miljögifter och övriga toxiner. 

Epigenetikens fokus är att förändra skadlig DNA. I varje cellkärna finns DNA-molekyler, och delar av DNA-molekylen är gener. Generna avgör vilka proteiner cellen ska bygga. Proteinerna påverkar vad som händer i våra kroppar. Med proteinet Nrf2 aktiveras ungefär femhundra gener och minskar inflammationer i kroppen så den oxidativa stressen i cellerna minskar. Sulforafan aktiverar Nrf2 som i sin tur påverkar skadliga beståndsdelar du bär i generna.  

En av metoderna för att förändra skadlig DNA kallas för CRISPR-Cas9 och påverkar hur våra DNA-molekyler fungerar. Med rätt metod kan strömbrytarna till DNA-molekylerna påverkas och påverka kronisk sjukdom, som med sulforafan. Nrf2 aktiverar ARE (Antioxidant Response Element) - en slags strömbrytare som påverkar antioxidantproduktionen. Med dessa faktorer startas en glutationsprocess som minskar inflammation och kroniska stresseffekter. 

Kroppens reparations- och avgiftningsförmåga liksom möjligheten till att medicinera genom avaktivering och aktivering av gener kallas metylering. En hälsosam metylering påverkar många olika funktioner i kroppen enligt Peter Wilhelmsson:

 • avgiftning av miljötoxiner 
 • bildning av östrogen.
 • bildning av immunceller
 • DNA- och RNA-syntes, inblandning av DNA-mutationer (genetikförändring), hjälper DNA-överföring till RNA
 • bildning av ATP (energi)
 • bildning av neurotransmittorer, t ex serotonin, dopamin, norepinefrin.
 • bildning av myelin för nervbanorna.
 • glutationproduktionen i kroppen


Du kan också bli friskare
Med mer energi och mindre gifter i kroppen får du ett friskare liv. För att kunna hoppas på samma effekt som Houghtons forskarteam vittnade om behöver du dagligen äta broccoli eller broccoligroddar i terapeutisk mängd. Du behöver 200 mg färsk broccoli eller 100 mg broccoligroddar (motsvarande en stor tallrik) eller 3 g (21 mg) broccoligroddpulver.  Via mejlkontakt med Rawpowder har jag fått veta att 7 mg sulforafan motsvarar 1 gram broccoligroddpulver. 

För största effekt ska sulforafan kombineras med krossade bruna senapskorn och c-vitamin för att fyrfaldiga effekten. Senapskorn kan ersättas med pepparrot eller wasabi för liknande effekt. Intaget bör ske före eller mellan måltider med tom mage i cirka trettio minuter. 

Största hälsoeffekt har broccoligroddar för fibrerna, klorofyllet och vitaminerna men ska det tas dagligen har åtminstone jag valt att ta broccoligroddpulver som också är ekonomiskt hanterbart. 

Sulforafan finns i färska råvaror som broccoli, vitkål, blomkål, pak choi och rädisor. Färsk, ekologisk broccoli bör mixas 40 minuter före tillredning med minsta möjliga koktid i cirka 2-3 minuter och därefter tillsätta 1 gram malet senapskorn. Fryst broccoli fungerar inte. 

Sulforafan finns också som tillskott i Broccolox och Enduracell. 

--- 

https://www.cell-logic.com.au/learning-centre/understanding-sulforaphane/

http://https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4736808/?fbclid=IwAR159jfYDylm4LBx_7HLqPeVdz8Jn1LMAnXIV9DIIb2acMX9pGlLDvSAo8g 

https://biomedicine.gu.se/ominst/avd/medkem/forskare/mats-sandberg

http://files.constantcontact.com/65807bf2201/1308738d-f68d-44b7-90e1-766f2311d474.pdf (dosering beroende på tillstånd och studieupplägg) 

Halveringstid: 
https://jhu.pure.elsevier.com/en/publications/stabilized-sulforaphane-for-clinical-use-phytochemical-delivery-e?fbclid=IwAR2ZfLnomhDuX2QLgqXS2ZN8uttSOoq8NIcEvkTeo6buKD-MFulw1WAzUGY

Metylering: 
https://martinajohansson.se/metylering-och-varfor-du-ska-bry-dig-om-det/ 

https://www.alpha-plus.se/blog/metylering-halsans-pa-och-avfunktion/https://www.facebook.com/groups/423779267779676/search/?query=sulforafan&epa=SEARCH_BOX 

https://newsaboutdisease.com/2015/10/25/langsam-metylering-kan-leda-till-dysfunktion-i-alla-kroppens-system/ 

Epienetik: 
https://www.alpha-plus.se/dna-och-epigenetik/  

https://ki.se/forskning/epigenetik-en-bro-mellan-arv-och-miljo 

Broccoli: 
https://www.prohealth.com/library/new-finding-broccoli-helps-heal-leaky-gut-46269 

Övrigt:
https://kurera.se/ifd-kost-for-att-minska-inflammationer-i-kroppen/ 

LÖF - en patientförsäkring för 40% av alla vårdskadade

LÖF är din chans att få ekonomisk ersättning för vårdskada viket är ett stort skämt, dels för att ersättningsnivåerna är löjligt låga och dels för att bara 40% av de som anmäler får ersättning. Sextio procent står med skägget i brevlådan för energin och våndan att anmäla. Att göra en anmälan är att återminna sig situationen och de starka känslorna. Det är som att riva upp ett ihopsytt sår. Ett sånt sår rev jag i idag, flera slutenvårdshändelser som fick min PTSD att bli komplex PTSD när tilliten tog slut i december 2017. I min anmälan till LÖF har jag lovat mig att aldrig peta i det här fortfarande blödande såret igen.  Att göra anmälan är mitt sätt att göra avslut. Jag känner mig besegrad för jag kommer inte att få vare sig kompensation eller tilliten tillbaka.  Risk för bitterhet och ilska finns om någon försöker pilla på min skada igen. 

Idag skrev jag också till beslutsfattare, utredare på nationell nivå, media och några myndighetspersoner för att lyfta existerande traumabehandlingars ineffektivitet för personer med komplex PTSD och dilemmat av att inte hitta stöd till lönearbete på en nivå som jag klarar och bryter min sociala isolering. Jag tänker att jag åtminstone kan visa de med god vilja och som tror på den offentliga sektorns framtid, ett exempel genom min berättelse. Det enda jag snart äger ;) 

Bo hoo säger energitjuven, vad gnäller du offentligt för - du som har tak över huvudet och kommunal vintervärme i din lägenhet? Ja, det tycks vara enda stället jag har dialog med andra i min situation och faktiskt finns det flera som lever i samma situation - i behov av stöd för äkta tillfrisknande utan symtomdämpande åtgärder och i en omgivning av oförstående anhöriga, vänner och vårdpersonal. Tack alla som skapar ett globalt nätverk utanför regeringars, kommuners, skattefinansierad och därför styrd medias dominans.   

Visst, jag är inte utan vänligt sinnade vänners vilja att lyssna men ibland är ämnet för tungt för att jag vill dela till de närmaste i omsorg för deras bästa. 

Effektivare traumabehandling med neurofeedback

Min bakgrund och neurofeedback

Efter flera sexuella övergrepp och ett flertal olyckor med fysiska besvär som följd har jag inte behandlats med rätt insatser. Jag är terapiresistent och har prövat allt under tio år från biverkningsstinn medicinering, från antidepressiva mediciner till neuroleptikapreparat. 

Fram till 2017 trodde jag läkare visste bäst men när resultat uteblev och deras så kallade vård dessutom bidrog till vårdskada började söka svar på egen hand via privatläkare. Jag har kommit långt med funktionsmedicin men att påverka ett mångårigt dysreglerat nervsystem är en för stor uppgift för mig. Nervsystemet är dysreglerat för kroppen reagerar ständigt på möjliga hot 24-7. Mitt vardagliga liv har krymptdå jag ofta undvika grupper av främlingar, miljöer med flera ljudkällor och andra stressande faktorer som människor som inte har förståelse för mina begränsningar, våld på film, nyheter osv. Stunderna av djup avslappning är få. Skyddar jag mig inte påverkar det mig till ytlig andning, värk, oförmåga att somna eller slappna av och social isolering då jag blir sängliggande av extrem trötthet och värk. Det är dessutom mycket ansträngande att hålla depressionens styrka undan för mina vardagliga, konstruktiva handlingar.  

Under tiden jag sökt svar på egen hand har neurofeedback fångat mitt intresse. Neurofeedback används redan i bland annat USA och försökspersoner i forskningsstudier visar snabba resultat. Med en svensk bok om neurofeedback vill jag dela min förhoppning om tillfrisknande och vill lyfta vilken potential behandlingen kan ha. 


Boken

Bokens titel är "Kan neurofeedback hjälpa hjärnan" av leg psykolog, klinisk specialist och neuropsykolog Pia Ahlstrand (2018). Boken publicerades även med hjälp av fil mag leg psykoterapeut Anna Gerge (red.), leg psykolog Frida Johansson Metso (red.), med flera. Titeln på boken är blygsam med tanke på alla positiva upplevelser som beskrivs och jag själv läst eller hört, som också läkaren tillika verksamhetschefen för Wonsa Gita Rajan beskrivit för mig. Boken redovisar svenska exempel på arbete av välmående och prestation, stress och smärta, substansberoende, ADHD liksom PTSD.  Ur boken fokuserar jag på på trauma.  I texten lyfter jag hur en hjärna arbetar efter trauma, varför neurofeedback är att föredra, kort om hur metoden kan vara i praktiken och kort om neurofeedbackens historia. Jag har samlat mitt eget tyckande under avsnittet "Både behandlare och drabbade behöver nya metoder".


Trauma, hjärnans låsningar efter trauma och metoden ILF

PTSD är "..en normal reaktion på en onormal situation" och med neurofeedback kan metoden hjälpa hjärnan att stänga av en individs ständiga tillstånd av att vara i beredskap för kamp-, flykt- eller passiva beteenden (freeze) enligt Frida Johansson. Hjärnförändringar är tydliga hos individer med PTSD och det går till och med att skilja det från komplex traumatisering (CPTSD). I en studie från 2016 har hjärnan påverkan på följande områden: 

"Grey matter reduction.. in the left insula, striatum, amygdala and middle temporal gyrus."

Hippocampus minskar i volym liksom dess funktion. Hippocampus lagrar och sorterar minnen, minnens sammanhang som när och var de inträffade och ger möjlighet att skilja på vad som hände nu och har hänt. Prefrontala cortex reglerar känslor sämre som en effekt och inte en orsak av PTSD, vilken påverkar arbetsminne, emotionell reglering, konsekvenstänkande och exekutiva funktioner. Att inte ha tillgång till prefrontala cortex är som att förlora sin identitet och personlighet vilket kan leda till självdestruktiva beteenden.* Amygdala arbetar ständigt eftersom den inte kan skilja på inbillad och verklig fara vilket uttrycks i att en individ ofta är uppmärksam på rörelser, ljud, förändringar - precis som en individ är tänkt att fungera i en miljö som kan kräva kamp eller flykt för överlevnad. 

Inom området av Neurofeedback är det speciellt metoden ILF som lyfts i boken vilken "..kan leda till förbättrad koppling mellan amygdala, hippocampus och prefrontala cortex.." vilket ökat blodflöde i nämnda funktioner antas vara ett bevis på.  Hittills har forskning visat att vid PTSD och CPTSD är behandlingseffekten oproportionerligt långsammare - kanske beroende på en överaktiv amygdala, skörare eller mindre hållbar efter exponering och utsläckning vilket talar för att behandlingen bör fokuseras på att stärka nätverket.

Hjärnan kan med neurofeedback hjälpa en drabbad individ återskapa eller återta en mer adaptiv aktivering för att korrigera dysfunktion och på så sätt slippa att triggas av externa stimuli. Hjärnans neuroplasticitet talar också för att metoden kan vara långvarig eller permanent. 

---

*Även jag har upplevt långvarig identitetsförslust som misstogs för emotionell instabil personlighetsstörning, för under en lång tid kunde jag inte kunde uttrycka mig som förr efter en fallolycka med trauma mot bakhuvudet. Kommunikationen med andra har periodvis varit helt inskränkt alltför många gånger har jag agerat reaktivt utan förmåga till konsekvensanalys. 


Neurofeedback i praktiken

I en behandling instrueras individen att tänka på en triggande situation och därefter på en annan situation som är lugnande. Behandlaren får på så sätt feedback via sin mätutrustning och dialog som lär individen till snabbare effektiv känsloreglering. Detta antas hända genom kopplingen mellan amygdala och prefrontala cortex som kan studeras objektivt.  Psykiatrikern Bessel van der Kolk har beskrivit neurofeedbackens effekter på PTSD redan 2014. I van der Kolks bok " The Body Keeps the Score" konstateras hur ett tillstånd som uttryck med "hyperarousal" kan dominera en traumatiserads liv och minska redan efter en behandling! Johansson och Gerge argumenterar för metodens effektivitet genom att eftersom en individ lär sig självreglera på ett sätt som behandlaren kan konstatera objektivt. Behandlingen ökar självkontrollen och eventuellt beroende av en terapeut liksom det minskar behovet av symtomdämpande medicinering. Det inte författarna nämner i sammanhanget är samhällskostnaderna för samtalsterapi för både individ och samhälle när behandlingar delvis felaktigt sätts in eller när rätt behandling saknas som alternativ till en grupp som är kraftigt eftersatt i den offentliga vården. 

Antalet behandlingar för en individ beror på traumatillståndets komplexitivitet, så generellt anses en gång per vecka vara en takt bearbetning kan påbörjas utan överbelastning som höjer en individs redan ansträngda belastningsnivå. Besvären skattas av individen med en skattningsskala som kallas "Neurofeedback Symtom Tracking med en tiogradig skala där besvär uttrycks med 1 som lätt och 10 svår. Andra skalor som används är "Somatoform Dissociative Questionnaire" (SDQ-5) och "Posttraumatic checklist2 (PCL-5). Vid första behandlingen placeras elektroder på olika ställen på en individ beroende på hens tillstånd och pågår cirka en halvtimme. Längre behandlingar pågår längre med samtal och/eller så kallad hypnosbaserad resursaktivering. Efter ungefär tio behandlingar skattas individen igen och beroende på livssituation och komplexitet kan de förlängas. När behandlingen anses klar glesas besöken ut och följs av utvärdering. I offentlig vård kommer naturligtvis ekonomiska resurser dessvärre påverka behandlingens längd. 

En behandlares observationer efter försökspersoners behandling var att de bättre mindes sina drömmar, upplevde större lugn och hade rikare upplevelser i sitt vardagliga liv som i samtal med andra och i fysiska aktiviteter.  En patient med komplex PTSD (CPTSD) beskriver i boken sin erfarenhet av tjugo behandlingar att:  

"..den inre stressen är borta, stegen känns lättare när jag går liksom att det känns lättare att andas och ..spänningarna från ansiktsmuskler och käkleder är borta. Jag är inte heller lika ofta på dåligt humör, kan koppla av i hemmet och känner att jag inte behöver tänka på de dåliga minnena och ha besattheten att ha kontroll över minnena." 

En annan individ beskriver: 

"Jag har aldrig tidigare kunnat blicka framåt eller leva i nuet. Jag kan tänka klarare och tänka mindre och bara låta tankarna finnas där utan att älta dem. Jag litar på mig själv nu. Ångesten är inte heller konstant" 

En tredje individ uttrycker effekten av sin terapi: 

"Efter många timmar i terapi, samtala, KBT och ätit en uppsjö av antidepressiva preparat och trots det så ör det inte förrän nu, efter nerofeedbacken som jag känner mig klar. Även om det tog mig femton år för mig trots den hjälpen jag fått via landstinget att bli av med känslan att inte vilja finnas till att inte orka mer så är jag lycklig att jag fortfarande har så mycket att se fram emot. "

En fjärde patient beskriver att hen kunde sluta med sina mediciner på maxdos efter sjutton år!  


Både behandlare och drabbade behöver nya metoder

Enligt författarna visar studierna tydliga positiva resultat som behöver placebostuderas. Metodens positiva resultat talar ändå för att implementeras redan nu eftersom effektiv PTSD-behandling saknas eller befintlig är ineffektiv i offentlig vård. I privat vård finns redan behandlingen i Sverige för den som har råd och bor i de större städerna och framförallt i Stockholm. De individer som vill delta i experimentella studier bör därför låtas göra det som exempelvis evidenssvag ECT-behandling används på svårt deprimerade personer, istället för att lämnas till sitt eget öde. 

Om individer kan hjälpas till ökad kontroll över de egna hjärnvågsmönstren genom realtidsbedömning med neurofeedback genom att mäta den kortikala aktiviteten kan det rentav öppna för diskussion om reducering av befintlig medicinering. Metoden verkar så effektiv att talterapi rentav kan vara överflödig i vissa fall när hjärnans basala delar påverkats. 

Idag scannas inte patienter tillräckligt effektivt med bland andra mig som exempel som sökt hjälp så länge som från 3-årsåldern av olika anledningar som återkommande stark magvärk fram till åttaårsåldern, återkommande depressioner och under perioden 2010-2018 med klassiska PTSD-symtom. Ingen tog sig tiden och gjorde skillnad för att scanna min historia och jag tror att de jag mött helt enkelt inte haft kompetensen då trauma är ett eftersatt område i Sverige. Att den är eftersatt kan jag konstatera av att ha följt patienthistorier privat och i arbete liksom mina egna personliga erfarenheter i Region Stockholm som inte har terapi att erbjuda eller ens en offentligt stödd specialistenhet för trauma som Wonsa. Den tidigare största traumaenheten i Stockholm har övergått i privat regi och jag har svårt att föreställa mig något landsting som är bättre rustad för trauma än möjligtvis Skånes.

Nu är det upp till beslutsfattare att bestämma om hur de ska finna de traumatiserade i primärvård. Gruppen traumatiserade är inte oansenlig, för enligt resultat ur flera studier som bland andra den amerikanska ACE-studien och nyzeeländska Dunedinstudien leder obehandlad trauma ibland inte enbart psykisk sjukdom utan korrelationen är också hög med fysiska sjukdomar som hjärta och kärl, diabetes, ätstörningar, stroke, astma m fl. 

Det lidande individ, anhöriga, vänner och samhälle erfar i social isolering, andra sjukdomar, för tidig död och ekonomisk belastning har insatta inte missat, men politikers handlande för effektiv traumabehandling är hittills svag. 


Neurofeedbackens historia

Richard Colon påbörjade arbetet att tyda hjärnvågor 1875 och vår förlaga till apparatur för att läsa hjärnvågor med EEG med hjälp av Hans Berger 1920. Berger upptäckte alfa- och betavågorna som registrerar tänkande och vakenhetsgrad mellan 13 och 30 hertz vilka funktionsnedsättningar kunde konstateras. Forskningsområdet kring det autonoma nervsystemet utvecklades med EEG-utrustning för biofeedback. Redan 1963 väckte Joseph Kamiya iden att en enskild person kan känna igen hjärnvågor genom operant betingning genom alfavågor mellan 8 och 12 hz. Först under 80-talet insåg forskare som Susan och Siegfried Othmer vikten av att följa klienters emotionella och fysiologiska respons. I slutet på samma decennium startade behandlingar för PTSD-drabbade krigsveteraner från Vietnamkriget genom att förstärka alfa och thetavågor med goda resultat.  Under efterföljande decennium förfinades metoderna genom att bland annat att uppmärksamma de frekvenser som dominerades hos en individ , så kallad LENS-teknik (Low Energy Neurofeedback System) för självläkning genom ökad insikt, flexibel livsföring och generellt ökad självmedvetenhet. 

Med ILF (infralåg frekvensträning) har paret Othmer fokuserat på frekvensbandet 4-7 efter de upptäckte att många patienters hjärnfrekvens dominerades av dem och därefter har träning utförts på 0,001 hz fram till 2016 då den kunde utföras på än lägre nivå. Othmers teori är att hjärnan är hierarkiskt organiserad med hjärnstammen som samordnar hjärnans processer. Den andra delen i den hierarkiska ordningen är områden för effektreglering och det är i detta område som förklaringen finns till att ILF är överlägsen talterapier. Hypotesen är nämligen att nervsystemets låsningar omöjliggör talterapier när många och gamla trauman förekommer.  Först den tredje nivån är frontalloberna.    


Boken: https://www.adlibris.com/se/bok/kan-neurofeedback-hjalpa-hjarnan-svenska-exempel-pa-arbete-med-valmaende-och-prestation-stress-smarta-substansberoende-adhd-och-ptsd-9789198373318?utm_source=tradedoubler&utm_medium=affiliate&utm_campaign=adgoal+SE&tduid=866d10d1f7e80e858d7f5854144d40ff

Exempel: https://www.neurofeedbackscandinavia.se/wp-content/uploads/BrainMapping_Sample.pdf

Aktivera stamceller på naturligt sätt

Om du söker optimal hälsa eller har gjort allt du kan för att må bra men ändå inte upplever förbättring efter veckor eller månader bör du pröva något nytt. Låt aldrig sjukdom definiera dig utan tänk istället att det finns lösningar som inte hittat än. Var noga med att skriva ner vad du gör för att kunna stämma av eventuella effekter. Kom ihåg att du bäst vet hur du mår så vänta därför inte på att någon annan ska lösa dina utmaningar. Ta eventuella motgångar som att du fått en erfarenhet och kan pröva annat nästa gång. Våga göra fel och börja om.  

Fail
Fail again
Fail better

Här kan du läsa om vad jag har förhoppning till som ska hjälpa mig återfå studs i stegen och klara en hel vardag, genom min fördjupning om stamcellsaktivering.  


Varför är stamceller bra? 
När stamceller aktiveras kan skador repareras och immunceller regenereras. Skadade celler tas om hand av stamcellerna och dina symtom minskar eller försvinner helt. Stamceller kan som exempel påverka PKA-enzymet som kopplas till åldrande, tumörtillväxt och cancer. Kraftfulla effekter kan förväntas på många andra besvär med andra ord. 

Stamceller kan aktiveras med dyra invasiva metoder i ryggmärg och hjärna eller t ex vid en knäskada direkt in i det skadade området. Alternativet kan vara att aktivera egen stamcellsproduktion eller kontakta företag som säljer produkter ur till exempel djurembryon. 


Vad är en stamcell?
En stamcell har inget särskilt uppdrag utan kan bli vad som helst där den behövs (pluripotent). I ett embryo finns det gott om stamceller under sexton dagar i ett människoembryo som sen delas och mognar till andra sorters celler som organ, ben och allt annat en kropp utgörs av. 

Stamceller delas upp i tre typer som stamceller som finns hos vuxna individer, embryonala stamceller och stamceller från navelsträngen. 

Stamcellsbehandling sker alltså ur människoembryon - inte äldre än sexton dagar, djurembryon och via befintliga stamceller. Som vuxen har du adulta stamceller med ett reparationssystem som ersätter skadade celler och dessa kan aktiveras av dig. 


Hur aktiveras stamceller på naturlig väg?

Fasta är ett effektivt sätt att kicka igång processen. Fastan kan vara daglig med 16 timmars vila från mat per dygn, t ex mellan 18:00-10:00 till tuffare varianter som tredagarsfasta. 

Kroppen försöker spara energi under fasta och försöker då återvinna immunceller som inte behövs som skadade celler. Även antalet vita blodkroppar går ner vid långvarig fasta. Som i en studie med tredagarsfasta klarade sig försökspersonerna sig bättre från biverkningar av kemo-behandling mot konstaterad cancer. Fasta en till två dagar i veckan kan minska risken för att utveckla Alzheimers och Parkinsons sjukdom, med en kalorireducering till max 500 kalorier per dag.

Det gäller att hitta en fasta du klarar att genomföra regelbundet utan att du mår sämre av det. Många börjar med enkla typer av fasta som att dra ner kraftigt på kolhydrater två dagar i veckan eller att helt enkelt avstå från mat kvällstid fyra timmar före sänggåendet. 

Trettio sekunder av intensiv träning per dag kickar också igång stamcellsaktivering enligt forskare på Karolinska med en process som benäms med "mitokondriell biogenesis".    

Meditera för att försätta dig i tillstånd för ökad deltavågsfrekvens. Neurofeedback ger dig möjlighet att kontrollera hur du mediterar. 

https://linktr.ee/healdocumentary 

https://www.hayhousehealsummit.com/experts/dawson-church-phd

Du kan också boosta dig med tillskott som Niacin, vilket du kan läsa mer om i bifogad länk, men eftersom jag numera inte vill bidra till köp av tillskott eftersom det är svårt som lekman att köpa rätt grejer så får du läsa på på egen hand tillsammans med din nutritionist eller funktionsmedicinare.  Innan du börjar med tillskott ska du också se till att du äter rätt mat för optimalt näringsintag som är den primära vägen till bättre hälsa. Äter du bra, mår bra och stressar inte, får bra återhämtning dagligen och har bra gener så behöver du inte ödsla pengar på tillskott. 


---


Ps Fasta är bra för de flesta.
Gillar du att svälta dig bör du ha någon i närheten som du har tillit till och lyssnar på för att sätta stopp - om du blir osunt smal och du blir fixerad vid fastan eller får ångest av att inte vara i fasta. 

Svårt sjuka personer är kanske för svaga att utföra tuff fasta och bör helst konsultera sin läkare. Här svävar jag själv i ovisshet för hur jag t ex påverkas av min 16:8-fasta med ME/CFS då forskare vet att mitokondrierna behöver all hjälp de kan få med t ex ATP och glycine. Jag får svår hjärndimma och huvudvärk de första timmarna innan jag äter första måltiden vid 11 och förstår att det tär på mig. Därför har jag istället flyttat ätfönstret till 09 och 17. 


https://naturalnewsblogs.com/natural-ways-boost-stem-cell-production/

https://www.alsearsmd.com/2015/12/stimulate-your-energy-power-plants/

https://web.archive.org/web/20090914133217/http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article16051.ece

https://sv.wikipedia.org/wiki/Stamcell

https://kurera.se/ny-studie-fasta-aktiverar-vara-stamsceller/

https://www.hayhousehealsummit.com/experts/dawson-church-phd

Kan kronisk sjukdom botas med stamceller?

I mitt sökande efter optimal hälsa med det hälsobagage jag har fått under livet av emotionella och fysiska smällar likväl som av den genuppsättning jag har, träffade jag Anders Iskristall via min vän Göran Salaj. Anders berättade engagerat hur vi med förhållandevis små ekonomiska medel kan få bättre hälsa med hjälp av orala preparat framtagna ur kycklingembryon, som är ideer ur stamcellsforskning. Resultaten kan noteras efter några dagar upp till några veckor, beroende på besvär och individ. 

Hittills har jag gjort mycket och fått tillbaka mina kognitiva förmågor efter år i nattsvart mörker. Jag har jobbat hårt under drygt ett år och ställt om kosten, följt funktionsmedicinska ideer som periodisk fasta 16:8, cirkadisk rytm mm, läst på och praktiserat yoga, mindfulness och meditation, spenderat all tid jag orkat utomhus i energigivande miljöer, utövat buddistisk praktik med fokus på vänlighet till mig och andra liksom engagerat mig i föreningsliv för att skapa ett meningsfullt sammanhang. Uthålligheten och sinnesstämningen kan fortfarande bli bättre och jag tror inte en sekund på att jag gjort allt som står i min makt att förändra.  

Anders övertygar för han har själv levt med flera autoimmuna sjukdomar och blivit fri från dem, han driver sedan länge ett företag för bättre hälsa och förmedlar genuint intresse för min och andras förmåga att tillfriskna. Att han ser ut som hälsan själv och att har en sansad syn på vad som leder till god hälsa får mig att vilja satsa tre månader på hans ideer.  

Förutom det han berättat om kost, rörelse och självläkning som jag delar är det ett preparat jag blev särskilt intresserad av. Eftersom jag har följt stamcellsforskningens framgångar på håll och lagt det på hyllan för min egen del på grund av de höga kostnaderna för behandling och resor utomlands har jag nu chansen att testa. Jag känner mig hoppfull och grät faktiskt en aning efter samtalen med Anders vilket jag inte har gjort många gånger. 

Stamceller utvecklas i embryon och cellerna kan utvecklas till alla vävnader som finns i en kropp, som hud-, muskel och nervceller. Iden med tillförsel av stamceller är att de ersätter skadade celler, reverserar sjukdom. Forskning visar på superintressanta resultat och har påverkan på depression, sömn, fysiska skador, värk, cancer, stroke mm!  


https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=5u7nY_XDBRA&fbclid=IwAR11DGi7neckP2WOYAvGeEIBvMfFv0G8t9m0TJ6Cc5Y8i2CVq40SgRM7N5I&app=desktop (förklaring)

https://www.amazon.com/Young-Tissue-Extract-Norways-Anti-Aging/dp/097743561X (bok)

https://www.getyourboomback.com/pages/about-yte (preparatet)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3133680/ (depression)

https://4health.se/hur-du-stimulerar-kroppens-egen-stamcellsproduktion 

Komplementär alternativ medicin (KAM) - avgörande för tillfrisknande

Utan att höra till den inre cirkeln av beslutsfattare eller att vara professionell är det svårt att förstå vad jag som patient i offentlig sektor kan förvänta mig vid ett läkarebesök. Helhetsperspektivet saknar läkare idag av flera anledningar, bland annat av att de förväntas utföra sitt uppdrag under maximalt en halvtimme. Det är lätt att förstå hur en läkare tänker när provresultat kommer och hur de ibland tolkar dem utifrån statistik istället utifrån individuella behov och variationer. Flera diagnoser samtidigt har läkare ännu svårare för att hantera. 

Ett exempel på detta är när en läkare tittade på en ett år gammal MR-bild från en ketaminstudie i min journal, som hen konstaterade påverkan på den vita massan i hjärnan (En tuff nöt att knäcka även vid stamcellsbehandling). Efter en remiss för vidare undersökning om frågan vad den orsakats av vägrar mottagande läkare undersöka - med argumentet att "ungefär 20% av befolkningen i min ålder har sådan påverkan". Min remitterande läkare sa frankt till mig att antagligen räcker inte budget till att arbeta förebyggande och undersförstått innebär det att behandling kan ske först när jag fått t ex stroke eller hjärtsjukdom som finns i min genbank och då dessutom måste ta biverkningsstinn medicin som läkemedelsindustrin älskar att jag måste ta regelbundet. 

Istället tog sig denna högst okonventionelle läkare sig en funderare med helhetstänk - med mig - i en välgenomtänkt och systematisk "mind map" över vilka vägar jag prövat och vad jag kan behöva och föreslog privat sjukvård utomlands, privat behandling i Sverige och KAM. Jag gick omtumlad från mötet, grät för att någon försöker skaffa sig helhetsbilden av ME/CFS och CPTSD och vad som kan vara hjälpsamt.  

Väl hemma funderar jag åt vilket håll offentlig vård kommer att utvecklas men intrycken är motsägelsefulla, som när stockholms landstingspolitiker nyligen dödat Sveriges enda skolmedicinska sjukhus med KAM i Vidarkliniken - samtidigt som jag i år erfarit att flera läkare hänvisar till KAM privat. Den senaste läkaren hänvisade till en sedan trettio år etablerad kinesisk läkare med flera examen som jag prövade och som med respekt, professionalitet och flera koppar te visade hur jag andas för att lugna mig och gav mig årets bästa sömn i hemmet efter en tvåtimmarsbehandling. En annan läkare på en specialistklinik i den offentliga vården behandlar vagusnerven med nålar på punkter i öronen för det hjärta och lungfunktion står för i kinesisk medicin. Den kinesiska läkaren berättar också att flera läkare tipsar sina patienter från flera sjukhus.  En annan specialistklinik jag sökt mig till privat gav mig kroppsorienterad (bottom-up therapy) behandling i Somatic Experiencing men när stockholmspolitikerna återigen ströp klinikens riksavtal får kliniken bara erbjuda den metoden via psykologer, psykiatriker och socionomer med terapeututbildning - vilket  inte finns i den offentliga vården som åtminstone jag inte får tillgång till. Min medicinskt ansvarige läkare är inte den som nekar mig något - tvärtom, men har ingen att remittera mig till helt enkelt. 

Jag känner vrede när politiker tvärsäkert pratar om evidens och inte åtminstone är ödmjuk inför omsorgsvärdet i KAM - när en patient är nära att förlora hoppet. Hoppet som kan vara avgörande för tillfrisknande och bestående resultat. Jag känner förakt inför hela den offentliga vårdapparaten när jag vet hur mycket forskningsresultat som öser in över oss inom alla möjliga specialistområden som nutrition, epigenetik, neuropsykiatri och även inom området KAM - som yogans effekter på traumatiserade och stressade personer med yogaterapeuter (finns i USA) - utan att det spiller över i samma takt till oss som bara har råd med offentlig vård i huvudsak. Mitt liv spills bort, samhället får enorma kostnader för att jag inte snabbare kan komma tillbaka till arbetslivet och göra skillnad och inte minst att patienten ska vara i fokus med sina individuella skillnader utifrån ett helhetsperspektiv och själv med läkare få utforma sin vård. Få är så arga och skrivsugna som jag. Alla de som lider i stillhet och aldrig får uppleva vad ett optimalt liv är tror jag är alltför många. 

---

Till dig som har pengar över för KAM:

http://www.2000tv.se/spira/sok_klinik.php?fbclid=IwAR1m0uSAVA8vDtUzO1GTl0bn-Iuk6oqlJQcGmfd3AXreMDeETW1HLHH9kyQ 

Mina inspiratörer för optimal hälsa

Allt fler läkare ansluter sig till fördelarna med lågkolhydratkost för att minska mängden medicin och öka välbefinnandet oavsett fysisk eller psykisk (1) sjukdom. Idag visar forskning att till exempel många psykiska tillstånd kan vara matintoleranser och att genom utesluta viss mat kan du själv avgöra om det leder till minskade symtom. Att ha en sjukdom som inte blir bättre kräver alternativa åtgärder för att åtminstone minska symtomen. I mitt fall var första erfarenheten av dietist hänvisningar till nordisk kostrekommendation som inte hjälpte ett dugg! 

I morse lyssnade jag på en pod med den argentinske psykiatrikern Ignasio Cuaranta som gladde mig, för hans syn på fördelarna med att minska medicinering med hjälp av effektiv koständring. Ignacio är en försiktig man som läkare bör vara och kommer med förslag som är lätta för patienten att starta med. Han erbjuder tom Skype i samarbete med den läkare du sköter medicineringen hos om du inte hittar någon där du bor. Kolla med din läkare och ställ frågan för jag upptäcker alltfler läkare inom den offentliga vården som har fattat vad som behövs men inte kan bidra förrän evidens finns.  
https://www.dietdoctor.com/se/diet-doctor-podcast-26-dr-ignacio-cuaranta?fbclid=IwAR0dsLPG5lcC_WwQzRdGZYUTHJmLdqNFuGQrj7kul7lWh1iezTBDCdigr9g

Längre går min favorit Mark Hyman för att han lyfter vilken epidemi av autoimmuna sjukdomar liksom depression och utmattning som utvecklas i världen och tillsammans med hans erfarenheter som kallas biohacking eller funktionsmedicin är han värd all uppmärksamhet du kan avvara. Han är lätt att hitta på Facebook, Youtube, magasin, böcker, i poddar och på hans hemsida vilket gör att du inte behöver kosta på dig mer än tiden du behöver för att lära dig mer. Mark har en funktionsmedicinskt tänk och det är alla livsstilsfaktorer du kan tänka dig som påverkar hälsa från kost till konsten att påverka ditt mående med meditation eller neurofeedback med snabba resultat. Oavsett vilken sjukdom du har är det värt att testa en kostomställning om du känner dig motiverad. Det Mark oftast talar om är att sluta med socker och det säger ingen läkare nej till så det kan du börja med på egen hand (även spannmål är en sorts snabb, energifattig kolhydratkälla som bidrar till för stort sockerintag). Kan du inte minska sockerintaget radikalt kan du istället pröva nyttiga fetter som ghee, olivolja, kokosolja, avacadoolja, mct-olja osv och sluta använda sojaolja, margarin, solrosolja och så vidare. Gör vad du kan och sluta inte leta svar för bättre hälsa. 
https://www.youtube.com/watch?v=2y4qc4u_ka0 
https://www.youtube.com/user/ultrawellness 

Kom ihåg att den bästa doktorn är du som snabbast märker symtomen så om en dietist till exempel säger att det är viktigt att äta spannmål men du märker tydliga reaktioner efter en måltid och du istället slutar med spannmål ett tag och märker snabb förbättring eller mindre symtom, så är det faktiskt dig du ska tro på. Märker du tydliga förbättringar och fungerar som jag vill du veta mer för att avgöra hur optimal måendet kan bli. Hacka dig genom att fördjupa dig i hur t ex gener påverkas och till och med undvika din släkts kroniska sjukdomar - med allt från kalla dagliga duschar till stamscellsbehandling. Lägg gärna Dave Aspreys namn på minnet för han har hackat sig rejält från att vara fet med kronisk värk i familjen till en attraktiv 45-årig och enormt kunnig person om vad som leder till bättre hjärnfunktion, mindre sjukdomssymtom och optimal hälsa. Missa inte videon med honom och Mark Hyman nedan.  
http://daveasprey.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qCj8hYu33mM 

Svenska bloggare är jag i dagsläget något jag kan bli bättre på men Martina Johansson som biohackar sig själv för en frisk argumentation om hur mycket du kan påverka din egen hälsa och eftersom hon är smartare än de flesta med egna erfarenheter är hon väl värd att följa. 
https://martinajohansson.se/

Sidor som gett mig mycket information och att personerna bakom hemsidorna är pålästa gör att jag gärna delar om du inte redan känner till dem, som Paleodoktorn och Diet Doctor med flera. 
http://paleodoktorn.se/
https://www.dietdoctor.com/se/

De jag personligen följer eftersom jag försöker hitta vilka råvaror som påverkar och ger mig symtom som ledvärk, huvudvärk, muskelvärk (inte träningsvärk), slem i halsen direkt efter måltiden och plötsligt galet stark lust att trycka i mig socker är följande värda att följa, för autoimmun kost som är en uteslutningsprocess för att långsamt återinföra vissa råvaror efter en månad eller när du blivit radikalt bättre: 
https://thepaleomama.com/

---

(1) Har du vissa sjukdomar som psykos är det extra viktigt att tala med din läkare och om hen ovillig att samarbeta. Är doktorn inte villig att samarbeta kan du artigt fråga hen om det ändå kan vara extra viktigt att göra en effektiv kostomställning eftersom en biverkning med antipsykotisk medicin på sikt kan leda till bland annat typ 2-diabetes!  

B12 för mer energi och uthållighet

Länge var jag frustrerad över att inte veta vilka mängder av olika preparat jag behövde för att minska symtom av låg energi och kort uthållighet. Läkarna i den offentliga vården hade otillfredställande svar och otillräckliga kunskaper. Inte heller förmådde jag mig att veta vad jag skulle leta efter på nätet och inte heller hade jag orken att läsa ens på svenska. Det här skriver jag till dig som varit i samma sits som jag för att tillfriskna!

En normal dag med extra B12
Fyra gånger har jag fått injektion av B12 med fyraveckorsintervaller, 20 mg per gång. Påtagligt uthålligare och kunde nästan utföra en normal dag i drygt två veckor till effekten avtog. Fyra gånger med samma resultat. En normal dag för mig är att stiga upp vid 6 och orka ta mig ur sängen, göra ett lätt yogapass och en kort meditation liksom läsa lite under förmiddagen, orka göra mina måltider och lämna hemmet för ett möte under några timmar samt titta på ett tv-program utan våld och korta, blixtrande scener med pladder och höga ljud för att till sist varva ned vid 21 i totalmörker för att sova vid 23. 
Före injektionerna var dagsformen högst varierande med frustration och dåligt humör som följd. Före injektionerna hade jag sämre minne och kunde inte utföra en dag som planerat på grund av stickningar och krypningar i händer, huvudvärk, mer sömnbesvär, försämrad smakuppfattning, mer tinnitus, andningsbesvär (känns som jag inte får tillräckligt med luft). Min snabba avmagring på 17 kg under ett år kan vara ett resultat av B12-obalans men mest troligt är viktnedgången resultatet av radikal kostomställning utan spannmål, socker och mjölkprodukter. Nu när jag gjort en ny runda av självrannsakelse inser jag att jag fått i mig för lite protein under perioden vilket är avgörande för att mata mitokondrierna till energiproduktion.  

Placeboeffekt?
Efter mitt första återbesök på specialistenheten ME/CFS och utvärdering av B12-injektionerna säger läkaren frankt att eventuella effekter är placebo och att effekten i bästa fall räcker några timmar vilket alltför ofta leder till överaktivitet hos patienten som bidrar till PEM (ett uttryck som beskriver ansträngningsutlöst och kraftig försämring av tillståndet ME/CFS och är anledningen till att personer med sjukdomen inte ska konditionsträna). Jag tänker, att det som inte alltid går att mätas kan ändå ha effekt och att placebo också är en effekt bara jag pacar mig bättre och inte gör mer bara för att jag får mer energi. (Pacing är en metod för att balansera de begränsade resurserna av energi en person har). 

Rå lever med B12-injektioner
Sedan april sväljer jag en rå munstor kravodlad kycklingleverbit cirka 5 ggr per vecka bara för att det är det enklaste sättet att få i mig den. Lever är supermat, för förutom B12 innehåller lever även B2, B3, B5, B6, cholin, folat, q10, koppar och järn!  Mina tidigare försök att kompensera B12 med makrill, lax, sardiner, spirulina, klorella, nori, tempeh och syntetiskt framställd cyankobalamin var inte tillräckliga och därför breddar jag mitt ätande med så näringstät mat jag kan få tag på. Vad jag exakt blivit bättre av är mao svår att kontrollera i mitt fall men för mig är vägen det viktigaste, min strävan att bli bättre så trots läkarens avsnoppning av fortsatt B12-injektion (även fast han inte sa definitivt nej till fortsatt B12-behandling) vet jag att jag är något på spåren.  

Brister, mängd och typ
Brister kan också vara svårupptäckta och ta upp till fem år innan symtom uppstår.  Förutom B12 i serum finns det en mängd sätt att avgöra obalans med t ex 24 timmars metylmalonsyra (MMA) och homocystein. Utöver de testerna finns många  ett flertal distribuerade i privat vård och du kan läsa mer om i länk nedan.  Prövar du på egen hand bör du tänka på vilken typ av test du gör och vilken mängd du behöver. Mängden kan vara 500-2000 µg vid kronisk sjukdom i tre månader och sen 750-1000 µg. Testning är viktig för att kunna följa upp eventuell förändring men kan du inte göra tester av olika anledningar kan du pröva vad som händer under en begränsad tid som tre månader eller tre veckor för B12 lämnar kroppen och bidrar därför inte till biverkningar.  

Vilken typ av B12 som är bäst och vad du får i den offentliga vården beror på olika faktorer. Cyankobalamin är t ex oftast distribuerad vid allmänna brister och anses också minst effektiv, är syntetisk och billigast att framställa. Skillnaden i effektivitet mellan hydrocoxobalamin och metylkobalamin är oklart men måste inte minst ses i relation till vad problemet är. Det jag förstått är att metylkobalamin är en variant som bättre passerar blod/hjärn-barriären och att hydrocoxobalamin påverkar OONO (se länk). Cyanocobalamin och hydroxocobalamin är de vanligaste formerna av vitamin B12 men de måste omvandlas av levern till en av de aktiva formerna metylcobalamin och adenosylkobalamin. Metylkobalamin är formen av B12 som är aktiv i det centrala och perifera nervsystemet. Ja här finns mycket att fortsätta leta svar på. 


https://kurera.se/vitamin-b12-kobalamin/https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/07/Vitamin-B12B9--mojlig-behandling-vid-mental-trotthet-/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3827408/

Magnesium - mina erfarenheter

I februari skrev jag om mitt möte med en dietist som har funktionsmedicinskt tänk och precis som jag ifrågasätter hon nordisk kostrekommendation liksom Livsmedelsverket som bara anger mininivåer av vitamin och mineralintag men inte lyfter vad som behövs för optimal hälsa eller behov vid sjukdom. En av de preparat som jag laborerat med är magnesium. Efter ett år har jag hittat ett drygt, prisvärt och effektivt preparat som har gjort slut på alla mina symtom. Såklart har jag gjort annat för att må bättre samtidigt men förändringen från att ta piller till att börja med joniserande magnesium märktes efter några dagar och det är bevis nog för mig. 

"..du kan spåra alla hälsoproblem, krämpor och varje sjukdom till en mineralbrist." (Linus Pauling)

Läkare har rekommenderat att bland annat magnesium bör tillsättas i dricksvattnet för att så många har brister och att det är förebyggande som kan bidra till bättre folkhälsa. Till och med världshälsoorganisationen WHO har lyft frågan så även du bör ställa dig frågan om du har tillräckligt med magnesium. Om du är frisk att kanske du borde förebygga eventuella genetiska sjukdomar din familj bär och om du är sjuk och inte har en kunnig läkare i nutrition bör du testa om dina eventuellt besvär kan elimineras. Tester den offentliga vården bjuder på visar bara magnesiumnivå i blodet men nämligen inte på cellulär nivå.  


Ta joniserande mineraler - inte piller

Med dietistens råd började jag leta rätt preparat för det finns mycket skit för höga kostnader och är verkningslösa enligt min erfarenhet och inte eliminerade symtomen trots den stora mängd magnesium jag tagit. Det du bör veta är att kroppen inte kan ta upp allt i ett magnesiumpiller, dvs att biotillgängligheten är låg. Eftersom en funktionsmedicinsk läkare sagt till mig att det är "safe" att ta upp till 1000 mg så har jag aldrig överstigit den mängden, trots att det finns andra läkare i USA som menar att det är ofarligt att ta mer om du inte har njurproblem. Linus Pauling har fått nobelpris två gånger har ett institut med sitt namn i Oregon som dessutom lyfter frågan vad som händer med det magnesium som inte tas upp i kroppen för det vet ingen något om. 

Joniserande magnesium har kroppen lättast att ta upp så nu räcker det med 750 mg per dag för min del. Holistics mineraldroppar som innehåller 250 mg per 1/2 tesked har eliminerat alla mina besvär som kramper, pirrningar, svår depression, trötthet, "märklig" hjärtfrekvensvariabilitet mm. Dessutom är det sömngivande och hjälper mig lättare att somna om kvällarna. Magnesiumbrist kan också påverka d-och kalciumvitaminerna och mycket, mycket mer. 


Hur mycket magnesium behövs?

Det är svårt att veta hur effektivt magnesium tas upp i kroppen men om du har särskilda besvär du tror kan lindras av magnesium är det som med allt annat, att testa sig fram. Upptaget kan vara mellan 15-80% beroende på en persons status och hur magnesiumet framställs. Generellt kan du testa dig fram genom att ta en liten mängd till en början eller fördela intaget tre gånger under dagen för kroppen ger dig diarre om den inte behöver eller är van en viss mängd. 

Det är en djungel i att läsa sig till vad som är bäst på burkarna utan att vara påläst och dessutom förstå de komplicerade förklaringarna. De flesta preparat som slutar på -alat kan prövas och att undvika oxidtyperna för de har så låg effekt. Vad jag har läst mig till är det de som slutar på -alat, -laktat- och -glycinat som kan testas och de som bör undvikas är -oxd, -hydroxid, -sulfat och -aspartat inte minst för att de är lågeffektiva. 


https://kurera.se/du-ar-gjord-for-att-ata-joniska-mineraler/ 

https://www.amazon.com/Miracle-Magnesium-Essential-Nutrient-Wonders/dp/0743240162 

https://avonovaactive.se/hjartfrekvensvariabilitet-vad-det-ar-och-varfor-det-kan-vara-intressant-att-mata/

https://lpi.oregonstate.edu/mic/minerals/magnesium 

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/publication_9789241563550/en/

https://www.drperlmutter.com/magnesium-deficiency-symptoms-causes-treatments/

Längtan

Tänk att få ha en djup konversation med någon som har ett brilliant intellekt och är själfull. En vänlig och klok person som tar sig tid att lyssna, reflektera, spegla, är nyfiken och ickedömande... <3 

Ätstörningar: Misslyckad offentlig vård utan helhetspersperspektiv


Om översyn av ätstörningsbehandlingar och offentlig vårds utformning för tillfrisknande:

Med egen erfarenhet av stöd på Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) och privat funktionsmedicinsk behandling via Nordic Clinic ifrågasätter jag effektiviteten i ätstörningsbehandlingars utformande i offentlig vård. 

Behandling för ätstörning i offentlig vård går ut på att äta enligt tallriksmoddelen, upp till sex gånger per dag, med spannmål, mjölkprodukter, träning är uteslutet och tillskott anses inte behövas då en fullvärdig kost tros vara tillräcklig.  :-D  Alla problem behandlas på samma sätt oavsett din genetiska uppsättning, andra sjukdomar och typ av ätstörning. Helhetsperspektiv för alla sjukdomar jag bär och typ av ätstörning jag hade lyste med sin frånvaro. 

Abrupt slutade jag min behandling efter uppmaningen att sluta ställa mina frågor i grupp i samband med föreläsningar av läkare och dietist - pga att patienter fick ångest av frågor som kretsade om nordisk kostrekommendation var tillräcklig för optimal hälsa.  I själva verket kunde personalen inte sköta sitt arbete med att pumpa ut gammal och otillräcklig kunskap så de skyllde på andra patienter istället för att lära patienterna hantera sin ångest. De gjorde sin uppmaning till mig till mitt problem när de själv inte klarade uppgiften att bidra till mitt tillfrisknande. 

Jag nöjer mig inte med frånvaro av symtom med provtagning som den offentliga vården har råd med när det finns andra vetenskapliga lösningar. Jag ifrågasatte också varför inte alla mina symtom behandlades på ett och samma ställe i vården för att komma åt orsaker till fysiska besvär, som sker i funktionsmedicinsk behandling. 

Med funktionsmedicinskt stöd upphörde min hetsätning som bara var ett resultat att jag inte fick tillräckligt med energi. Jag började äta endast mellan 11 och 19, uteslutöt snabbmat, halvärdiga produkter socker, spannmål, mjölkprodukter och koncentrerade mig på antiinflammatorisk kost och proteinkällor som ätit gräs och klöver, liksom vildfångat. 

I privat regi med funktionsmedicinskt utbildad läkare och näringsexpert fick jag lära mig att följa cirkadisk rytm för mina kroniska sömnbesvär, hur jag skulle träna utan att försämras och tillskott som påverkar oxidativ stress på cellnivå. Där fick jag också lära mig att en individ kan ha stora näringsbrister trots blodprovstest som visar normal mängd liksom att läckande tarm som gluten (syns inte i alla tester) orsakar, bidrar till att kroppen inte tar upp näring som den ska. Efter bara några månader var mina ätstörningsbeteenden med hetsätning borta utan att ha ambitionen att ändra det. Kroppen fick tillräckligt med energi, rätt näring och mat som inte förvärrade andra fysiologiska tillstånd hos mig. Dessutom gick jag ned 15 kg inom loppet av ett år utan att svälta, tvärtom nu häller jag olivolja, kokosolja och ghee generöst över min mat vilket ger mättnad. 

Ett år efter kostomställningen och viktnedgången tog ag åter kontakt med ätstörningsenheten för att utesluta eventuell ätstörningsproblematik. Jag frågade också om jag kunde fortsätta äta enligt autoimmun kostrekommendation eftersom mina symtom av ME/CFS mildras avsevärt med sådan kost. Enhetschefen Scarf och överläkaren Adamski avslog min förfrågan och hänvisade till att det inte finns utrymme för diskussion i deras behandling och jag började skratta högt för mig själv av svaret. 

Arbetet med individfokuserad vård har pågått en längre tid och utrymme för diskussion om mitt enskilda behov avslås ändå. Vad är individfokuserad vård värd när det inte finns något utrymme för valfrihet och helhetsbehandling. 

Jag delar detta för att jag tror många saknar perspektiv hur det blir för drabbade. Patienter med flera diagnoser utan stöd och ansvarig läkare som vet var resurserna finns saknas. Det finns resurser och kompetens även i Sverige - men inte i offentlig vård.

I nio år har jag varit heltidssjukskriven för depression och utmattning med verkningslösa och biverkningsstinna mediciner som visade sig vara ME/CFS och PTSD vilka jag själv tillsammans med funktionsmedicinske läkaren listade ut och hittade lösningar till under ett år. Hur mycket tror ni mina sjukskrivningsår kostat mig och samhället för att kompetensen i den offentliga vården är för snäv, är alltför mycket diagnosfokuserad istället för att ha helhetsperspektiv och dessutom bidrar till ångest istället för tillfrisknande? 

Mitt nya liv är här

Ulrika Westerberg version 2.0 är klar. Jag har svaren och fått insikterna. Visst förstår jag att det låter drygt för somliga men för mig är det min sanning. Den sista skjutsen till ett optimalt liv tack vare mitt personliga bagage eller tydligare uttryckt, mina tillkortakommanden kom till mig under ett tio dagar långt retreat som mestadels var i tystnad. Med meditation som stöd, utbildning och självreflektion har jag kommit till en punkt i livet då jag ser att jag är exakt där jag ska vara. Jag har nu rätt sammanhang bland andra, meningsfull sysselsättning, vänner och en hälsa god nog för att praktisera vänlighet mot mig själv och andra.  Mina tillkortakommanden övar jag på att förhålla mig till och det som fortfarande är utmaningar ser jag som tillfällen att öva tålamod, sinnesnärvaro och tillfällen att agera klokt på. Trots allt är jag bara människa och att inse det är frihet på alla plan!

Bättre folkhälsa och funktionsmedicin

Läkaren Mark Hyman med andra nämner inte sällan att en skrämmande stor andel sjukdomar är orsakade av individerna själva. Om stat, landsting och kommun kan gå samman ur folkhälsoperspektiv för att utbilda ung som gammal i livsstilsfaktorer skulle sjukvårdskostnaderna minska och vi får en friskare, mer produktiv befolkning. 

Ängelholm har visat att det är så och jag önskar att alla våra nästan trehundra kommuner och över tjugo landsting fick direktiv av staten att göra likadant för att utbilda varje mentalskötare, assistent, sjuksköterska, socionom, kurator, lärare och läkare att som jag ser det i första hand lära dem sockrets, spannmålens och kemikaliers inverkan på individers hälsa. Med bättre kost minskar också ångest, mental sjukdom som depression och utmattning liksom traditionellt fysisk sjukdom som hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.  Indirekt skulle det leda till att inte få behöver självmedicinera lika mycket med droger, alkohol, överdriven träning med flera. Idag är många felnärda, får inte rätt energi och försöker istället pressa sig hårdare med mer kaffe, hårdare träning och tjolahopp, så kommer sjukdom som ett brev på posten förr eller senare.

I mitt fall tog mitt tillfrisknande knappt ett år att övervinna med kostomställning till antiinflammatorisk diet och så mycket ekologiskt, vildfångat och hemodlat som möjligt. Före kostomställningen ansågs jag vara terapiresistent i nära ett decennium för inga mediciner hjälpte mig och inte heller de beteendeinterventioner jag hårt arbetade med. Hade jag fått rätt stöd av vården som jag först fick via en privat funktionsmedicinsk läkare och expert i näringsfysiologi med de senaste forskningsresultaten tror jag med säkerhet att samhället fått en produktivare och person med livslust. Med en tuffare variant av antiinflammatorisk kost har jag under detta år börjat med autoimmun kost och förbättrat mitt mående ytterligare med mindre hjärndimma, djupare sömn och värk. 

Flera vittnar om samma sak som jag och jag uppmanar dig som läser detta att inte vänta på evidens som vården måste ha för att våga pröva något utan lär dig tänka att du vet bäst vad du behöver för vi är olika och sitt inte och vänta på att det kantrande folkhemmet ska hålla dig frisk. Idag arbetar vården med sjukdom som döljs med symtomdämpande mediciner. Den offentliga vården och omsorgen har inte kunskaperna om effektiv nutrition och inte med förebyggande arbete eller kostens inverkan på hälsa. Livsmedelsverket som många felaktigt tror har bästa svaren arbetar inte heller förebyggande utan kommer endast med rekommendationer om miniminivåer för att undvika sjukdom. 


Ängelholm i media

https://skl.se/5.6fcac1ba16ad92b8e43d356b.html?utm_source=notifiering&utm_medium=blogpost&utm_campaign=halsaochsjukvard

Dina symtom är verkliga

Läkaren: Missta dig inte med att jämföra
dina internetsökningar med min sexåriga läkarutbildning.

Patienten: Missta dig inte att jämföra din timlånga utbildning
om min sjukdom som jag levt med de senaste tretton åren
och min förmåga att fördjupa mig i vetenskapliga rapporter
 - som du inte har tid för att läsa!  

  =-O 

Dina symtom är inte påhittade eller överdrivna av dig bara för att läkaren inte kan finna svar eller att hen bara väljer några av dem (för att kunna passa in dem i en diagnos). Hitta istället en läkare som är beredd att lyssna till alla dina symtom, tar sig tiden att leta alla faktorerna i ditt liv för adekvat anamnes och därefter behandlar orsakerna till besvären istället för symtomen. 

Skrivandets kraft

Läkning kommer från långt mer än mediciner och talterapier. Länge var jag beroende av läkare och terapeuter och trodde inte att mina egna erfarenheter var bra nog.  Självtilliten byggdes när jag slutade tro på den psykiatriska vård jag fått och var övertygad att jag skulle dö på grund av att jag var ensam och utan egna ideer. 

Skrivandets kraft kom då jag började vända vården ryggen under 2018 och började med en anmälan till Patientnämnden för en utskrivning från PIVA i Huddinge då jag ansågs vara för frisk. Med en frän anmälan tömdes jag helt på all energi och blev sängliggande ett par dagar utan mat efter den. Jag försökte också få kontakt med verksamhetschefen på M77 i Huddinge med mejl men fick inte kontakt. Ingen av de inblandade i vården har talat med mig efter händelserna. 

Samtidigt blev jag tillfrågad av Radio Totalnormal om jag ville delta i ett program med temat sexuella övergrepp och en text kom till i ett huj som blev första gången jag berättade för någon om våldtäkten efter trettiofem års tystnad. Malin som spelade in mitt inslag inför radiosändningen satt nära mig för att hålla i mikrofonen och grät när jag läste upp texten. Jag fick syn på mig genom hennes reaktion och fick plötsligt svårt att berätta men fortsatte och även den här gången tog all kraft slut med social isolering som följd. Ensam hemma funderade jag mycket på hur min uppväxt och de sexuella närmanden påverkat mig, samtidigt som jag gick omkring med en t-shirt med texten "MeToo" för att se andras reaktioner och notera mina egna. Jag bestämde mig då för att allt jag upplevt behövde offentliggöras för att aldrig glömma eller tvivla på att det jag upplever och minns är sant. Mina dagboksgrubblerier har aldrig bidragit till aha-upplevelser så offentligheten har skärpt mig. 

Förvirrad över att jag blev utslängd från slutenvården två gånger under loppet av två dygn och mina reaktioner som följd blev jag sömnlös och läste enorma mängder vetenskapliga artiklar paralellt med patienthistorier,  bland annat på föreningen PatientPerspektivs hemsida. Mia Berg som är initiativtagare till föreningen för vårdskadade fick min berättelse vilket blev uppstarten till många texter om psykiatrin och vårdskadade. 

Några månader senare berättade jag hur jag behandlats i slutenvården för första gången för min syster vilket gjorde henne fly förbannad och tillsammans skickade vi en IVO-anmälan (som hon fortfarande inte fått någon feedback av efter ett år). Jag fick kontakt med Therese Cedergren på Tv4 och skickade henne hela min berättelse om IVO-anmälan av psykiatrin och förberedde mig mentalt på vad det skulle kunna innebära. Under ett års tid innebar mitt skrivande om psykiatrin, vad jag och andra drabbats av i bemötande, felmedicinering, feldiagnosticering och det smala utbud av åtgärder som några få erbjuds i psykiatrin till att jag blev allt sämre i min utmattning. 

Mellan måltider, korta dagliga yogapass och promenader ägnade jag min uppesittande tid åt att bevaka valet kring vårdfrågor samtidigt som värmen gjorde sommaren svår. För övrigt var det bara biblioteket som kunde ge en stunds svalka så jag satt framför en dator och skrev långt mer än jag orkade. Insåg att jag inte skulle klara mig själv på sikt och sökte återigen hjälp hos läkare för remiss till ME/CFS-utredning. Läkaren stretade emot men jag lade bara upp mina skrivna förberedelser från läkarnas webbaserade beslutsunderstöd med mina betraktelser som argument och sa att jag alltid kan be en  annan läkare om hjälp och först då skickade hon iväg remissen. 

Under hösten blev höstens fortsatta försämring bara en påminnare om att jag ansträngt mig för mycket med bland annat inslag på psykiatrisamordnarens hemsida och RSMH-bloggen, min egen blogg och åtskilliga timmar av kommentarer och diskussioner i sociala medier. Jag har också lärt mig hur nättroll hanteras men att vara nära sådana är till en början enormt energikrävande så länge förmågan att skydda sig mentalt saknas. 

Så, i retrospektiv kan jag bara konstatera hur långt jag kommit mentalt och hur stark självkänslan blivit genom ett års skrivande då andra berömt mitt skrivande för att lyfta frågor vården är usel på. Mitt skrivande är visserligen bättre än att dricka alkohol eller självskada men har ändå lett till en försämring med fler ME/CFS-symtom. Depressionen tycks jag nu lyckas hålla på en måttlig nivå genom förbättrad kost och sömnvanor liksom pacing men ME:n har blivit mer påtaglig med yrsel, kroppsdelar som jag inte längre kan styra normalt, extrem viktnedgång och annat som finns inom ramarna för ME. 

Att förmedla hopp & tro - personalens viktigaste uppgift?

När ett tillstånd är komplext och patienten frustrerat uttrycker sin situation bör vårdpersonal ge utrymme för svåra samtal och göra insatserna transparenta för diskussion. Både Ersta psykiatri och Vidarkliniken kunde erbjuda goda samtal för stressrelaterade besvär men inte i annan slutenvård eller någon specialistklinik jag besökt. Om dessutom effektiv behandling saknas blir läkande samtal än viktigare, oavsett somatisk eller psykiatrisk diagnos. 

Läkande samtal är kanske det viktigaste att värna om i mötet med patient för att lyfta frågor om existens, tro och hopp. Lika viktigt är att göra patienten delaktig i vilka insatser som finns och i bästa fall låta hen själv välja mellan några alternativ för att ge patienten en känsla av kontroll över sitt sin tillfrisknandeprocess - något en långvarigt sjuk person sannolikt har för lite av i sitt liv. 

Föreläsaren och författaren Therese Eriksson har i en pod berättat om sin svåra tid i vården och styrkan hon fann i sin kyrka. Therese har vid ett tillfälle tyckt till om att vården åtminstone borde bli bättre på att lyfta de frivilliginsatser olika samfund har på sjukhusen för patienten. Jag anser att vården borde göra mer än så för samtal om hopp, tro existens och till och med tala om andlig egenvård i yoga, vistelse i naturen eller meditation som exempel och ha lösningsfokuserat tänk. En annan anledning till att vården har en viktig roll i att initiera sådana samtal är att vid sjukdom eller försämring kan det vara svårare att starta nya vanor. I vår sekulariserade del av världen har få kontakt med grupper för svåra frågor och därför borde det vara än viktigare att vården har utrymme för att höja livskvaliten. 

Mina senaste erfarenheter

Min senaste erfarenhet av bristande kommunikation är vid en specialistklinik jag får hjälp av under några månader. En specialistklinik som inte förmedlar hopp och inte heller är tydlig med vilka resurser som finns och skapar utrymme för delaktighet inför beslut borde bara ha ansvar för utredning och fastställa eventuell diagnos. Efter utredning och delgivning av diagnos skulle nästkommande läkarmöte bokas in ett halvår senare. En lång tid då varje dag känns svår i sysslolöshet - utan kontinuerlig, trygg och varaktig kontakt. 

Under andra mötet vid introduktionsträffen för patienter berättade föredragande läkare lojt att de flesta inte blir friska och kunde inte svara på frågan vad de som blivit friska gjort. Det jag såg var bara en trött föreläsare som inte ens höll koll på siffrorna i sitt lånade presentationsmaterial. Vid det tredje mötet för anhöriga berättar ytterligare en läkare vilka insatser som finns efter en fråga av en patient och då inser jag att information om enhetens insatser saknas. 

När jag kontaktade kliniken om varför jag fått insatser i dietist och fysioterapeut trots att jag själv varit aktiv kring sådana frågor långt innan utredningen och ansåg att jag i praktiken inte fått något nytt stöd, dröjde svaren. Återkopplingen blev textmeddeladen via sköterska om att jag inte skulle ha någon förhoppning om att en ny tid med läkare skulle leda till något, då de endast erbjuder en insats i taget. Vid ytterligare ett försök att få till en dialog överlämnades min fråga till den medicinskt ansvarige läkaren som ansåg att jag hade för många frågor och även han undvek öppenhet och delaktighet. Transparensen om hur läkarna tänkt och kommit fram till sina beslut var alltså noll. 

Vid mitt sjätte möte på kliniken träffade jag en psykiatriker för att ta reda på vad han kunde erbjuda och därefter tog tålamodet slut. Även han saknade förmågan att förmedla hopp. Det jag tog med mig från mötet var då psykiatrikern sa: "jag är ledsen att jag inte kan hjälpa till mer". Att bara få höra från personalen att de förstår min frustration och använda standardfraser, stjälper mer än de hjälper när kommentarerna inte leder till meningsfull kommunikation.  

Tillfrisknande och livskvalitet är prio

Jag hoppades dessutom få träffa andra med samma diagnos på exempelvis ett webforum och få tips om forskning för att fördjupa mig. Istället fick jag övningar som jag tillämpat i åratal, som mindfulness och avslappningsövningar. Jag vet vilka grupper som finns utanför vården men det tog inte kliniken reda på för att hjälpa till med stöd. 

Jag vägrar att sälla mig till gruppen som tror de inte inte kan bli friska eller acceptera att bara fånga dagen utifrån den livssituation jag har. Det pågår så mycket forskning med goda resultat som den offentliga vården ännu inte tillämpar så det känns för tidigt att kasta in handduken även fast jag ser det som ett alternativ. Inte heller vill jag omge mig med personer som undviker att göra patienten delaktig, inte är transparent i resurser för val av insats och framförallt inte kan förmedla hopp.

En dietist och läkare med funktionsmedicinskt tänk! 3/3

forts..

Avgiftning

Länge har jag varit skeptisk till personer som hävdar att organ kan avgiftas men kastar ändå in frågan ibland för att checka personens svar och reaktion, så döm min förvåning när Marina svarade att, "ja det kan göras men är inte nödvändigt om kosten är bra. Jag är skeptisk till det svaret.  Hur amalgam, mediciner, miljögifter i mat och luft och strålning från mobiler tillsammans påverkar kroppens förmåga till återhämtning vet, knappast någon.  Mark Hyman menar att det är viktigt att ta hänsyn till och eliminera gifter i blan annat levern. 


Läckande tarm

Att tala om begreppet med läkare möttes förr med förakt. Peter Martin berättar att det inte är längre så och att det är bland annat med AIP-kost som kan ge tarmen chans att läka och kurera sjukdom! Symtom kan vara ledvärk, IBS och överväxt av bakterier som Candida. 


Hetsätningsproblematik

Eftersom jag varit felnärd hela livet av för stora mängder spannmål och mjölkprodukter och för lite grönsaker, fisk, vilt och gräsfödda djur har jag under kvällstid ätit stora mängder popcorn och ostkrokar för att kroppen ropat på näring vilket jag inte förstått till nu. Först trodde jag och andra att det var psykiskt men beteendet och lusten kan uppstå när hjärnan kopplar bort den yngre delen som styr kognitiva funktioner som förnuft och stänger av det för att det är kris och framförallt hjärnan behöver energi. Dietisten Marina trodde det kan ha att göra med ett sug efter salt. Som tips tyckte hon att jag skulle pröva att äta oliver och det tycks fungera!! 


Länkar

https://poddtoppen.se/podcast/1443900810/spannande-moten/peter-martin-lakare-i-funktionsmedicin 

här: https://www.healthline.com/nutrition/what-is-taurine#other-benefits  

https://www.dietdoctor.com/se/viktvaktarna-krossas-av-keto

https://www.gronagardar.se/sv 

https://hushallningssallskapet.se/reko/ 

https://www.naturligtsnygg.se/hannah/gor-egen-surkal-magen-kommer-att-tacka-dig/

http://www.sund.nu/docs/artikel.asp?tem=3&art=393 (om surkål)

https://www.healthline.com/nutrition/methylcobalamin-vs-cyanocobalamin#synthetic-vs-natural 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=6279

https://urplay.se/program/204940-guide-till-evig-ungdom-detox?source=kunskapskanalen.se

En dietist och läkare med funktionsmedicinskt tänk! 2/3

forts.

Tillskott

Tillskott att prioritera vid autoimmun sjukdom som ME/CFS att är vitamin B, C och Magnesium. Vi talade även om bikarbonat, probiotika, omega 3 som kan vara till hjälp om det finns ekonomiskt utrymme. Än får jag inga av dessa tillskott betalda av den offentliga vården eftersom forskning saknas och min gissning är att det kommer att dröja eftersom mat och tillskott har lågt kommersiellt intresse, inte minst för att de inte går att patentera och därmed tjäna stora pengar på. Därför får vi intresserade slå våra kloka huvuden ihop och dela vad som fungerar - trots individuella skillnader. 

B-vitamintillskott bör prioriteras som 2, 3, 6, 9, 12 och Folsyra. Någon särskild metod för behandling som leder till tillfrisknande för ME/CFS saknas.  Än har jag inte heller fått någon läkare att förskriva metylkobalamin utan de förskriver cyankobalamin vilket är syntetiserat. 

C-vitaminer är starkt antioxidativt. Jag berättade att jag tar ca 15 000 mg per dag fördelat på tre tillfällen och det lyfte hon inte ögonbrynen för. Som jag skrivit i en annan text här på bloggen om C-vitamin kan jag antagligen vara i behov av mer men har inte laborerat med det ännu. Mitt nästa steg är också att besluta mig om jag ska börja med natriumaskorbat som sägs vara mildare för magen. Än har jag inte talat med något proffs om natriumaskorbat. 

Magnesium är ett ämne i sig för att reda ut styrka och effektivitet. Det Marina lade sin tyngdpunkt på var att jag ska leta efter metylerat magnesium. Hon sa att när näringsämnet är bundet till protein blir det lättare för kroppen att kunna använda det du erbjuder den, till blodet. Det är en sak för kroppen att absorbera ämnet från tarmen till blodet men knepigare att hitta effektiva sätt att transportera det vidare från blodet till cellen. Med protein transporteras magnesium mao lättare. 

Det är svårt att veta hur effektivt magnesium tas upp i kroppen men om du har särskilda besvär du tror kan lindras av magnesium är det som med allt annat, att testa sig fram. Upptaget kan vara mellan 15-80% beroende på en persons status och hur magnesiumet framställs. Det är en djungel i att läsa sig till vad som är bäst på burkarna utan att vara påläst och dessutom förstå de komplicerade förklaringarna. Linus rekommenderade upp till 1200 mg. Peter menade att de flesta preparat som slutar på -alat kan prövas och att undvika oxidtyperna för de har så låg effekt. 

Vitamin D glömde vi helt tala om men jag är övertygad att Marina hade föreslagit de som nummer fyra att prioritera, för på våra breddgrader skulle hela befolkningen behöva tillskott och radikalt påverka folkhälsan som också vissa läkare förespråkar. 

Min funktionsmedicinare har rekommenderat 10 000 IE varannan dag och det är vad jag tar just nu. En läkare bör övervaka ett sånt intag då det inte är tänkt att ta så mycket resten av mitt liv utan är en terapeutisk dos. 

Bikarbonat Marina förvånade mig när hon höll med om att bikarbonat kan stärka funktionen i magsäcken under en tvåveckorsperiod. 

Probiotika Här blev jag glatt överraskad när dietisten menade att om jag äter fermenterad mat dagligen som surkål och dricker combucha så är behovet inte lika stort. 

Marina menade också att det är oklart hur effektiv probiotikan är på grund av infrysningen vid framställning av pillren. Det ska bli intressant att notera om det stämmer när mina 500-kronorspiller tar slut nästa vecka.  

Omega 3:  Vad gäller tillskott är dietisten och jag inte överens om det behövs. Efter en stor vetenskaplig studie presenterades förra året och läkares förslag till Livsmedelsverket att sluta tillåta företag att sälja omega 3 för att det verkar inte ha effekt så tar jag det inte längre men är nu noga med att få i mig det via kosten med vildfångad, fet fisk och gräsbetesfödd nöt. Hur det är med omega 3-halten i vilt vet jag inte för närvarande.

Intressant var att dietisten Marina trodde vildfångad lax var tillräckligt en gång i veckan och eftersom den både är dyr och svårhittad i matbutikerna och som komplement rekommenderade hon istället gräsbetesfödda djur eftersom de har högre halt av omega 3 än de konventionellt producerade har! Snabbt letade jag rätt på gårdsbutiker att köpa av utan mellanhand för att på så sätt hålla kostnaden nere. Internet förser oss med ett fint utbud av gräsbetesfött, via till exempel Gröna gårdar och rekoringar. 

Q10 anser Linus vara ett bra komplement och vad gäller mängd gäller det att pröva sig fram på egen hand. Jag återkommer till det

Glycine har jag rekommenderats via Nordic Clinic och behöver mer tid för att utvärdera den när jag tagit en paus och börjar med den igen i april. Marina tyckte att den kan prioriteras bort av ekonomiska skäl.  

Taurin hann jag aldrig prata med Marina om men fick det av min funktionsmedicinska kontakt Graeme Jones. Taurin är en essentiell aminosyra och kan vara till hjälp vid vissa sjukdomar. Forskning visar lovande resultat, bland annat hur den tycks bidra till att lugna nervsystemet. 

forts..

En dietist och läkare med funktionsmedicinskt tänk! 1/3

Lättad och glad var jag av mötet med en dietist i funktionsmedicinskt tänk! Först ville jag inte ens träffa en dietist då jag blivit oense med deras kostråd. Det jag har varit oense med dem om är att dels har deras rekommendationer inte lett till förbättring och dels för att de flesta jag mött fortfarande anser spannmål, mjölkprodukter och socker är ok. Inget ont om dietister i allmänhet för det är Livsmedelsverket som styr deras rekommendationer... :-\

Dietisten jag råkade träffa arbetar på en specialistklinik för personer drabbade av ME/CFS. Hon gav mig fördjupade kunskaper om kost, tillskott, avgiftning av organ, läckande tarm och hetsätningsproblematik. Här är sammanfattningen av vad hon hade att säga. Jag kallar henne Marina. 

Marina kan inte rekommendera dos så det får jag förlita mig till via min funktionsmedicinska läkare och vad jag hittar på nätet som lekman. Vad hon nämnde är att Livsmedelsverkets rekommendation för daglig dos är resultatet på populationsnivå, vilket innebär att både friska och sjuka ingått. Alltså kan vi anta att när sjukdom finns behöver kroppen mer än det som rekommenderas - för kroppen är i ett långvarigt stresstillstånd och behöver all näring den kan få för att kunna läka. 

Läkare jag mött är funktionsmedicinare Linus Mårtensson på Nordic Clinic och Peter Martin som jag lyssnade noggrant på via en pod. En tredje funktionsmedicinare som jag följer är Mark Hyman.   


Kost

Dietisten och läkarna är överens om att antiinflammatorisk kost är att föredra oavsett bakgrund men som i mitt fall är Autoimmun kost (AIP) värt att testa för att avgöra om symtom av ME/CFS som energinivå, trötthet och värk kan förändras. 

För att få veta mer om AIP hänvisade Marina till Kostdoktorn eller snarare Diet Doctor som det numera kallas. Ett företag som säljer bättre än Viktväktarna vilket talar sitt eget språk om vilken kost som är framgångsrik för bättre hälsa! 

Efter en tids AIP blir det lättare att avgöra vilken eventuell kost som triggar och försämrar med huvudvärk, IBS, diarre och värk. Smart, det här med att utesluta och sen långsamt testa vad just jag klarar. På så sätt utvecklar jag bättre förmåga att lyssna på kroppen och bli mindre beroende av medicinsk vetenskap som kan kännas så oerhört begränsande om jag ska invänta evidens och förbli passiv med hoppet att någon annan ska fixa mitt mående. 

Fortsättning följer i nästa inlägg (bloggens ägare vill ha betalt för långa inlägg).

Ett liv - hur vill du ha ditt när det är som bäst?

I decennier levde jag mitt liv som en zoombie i görande istället för i varande. Jag insåg inte hur tuffa mina första åtta levnadsår var liksom ett antal sexuella övergrepp i tonåren och tillsammans stängdes jag av emotionellt. Hade inte tillgång till alla känslor en människa har och var till och med rädd för min ilska. Istället försökte jag avgöra vad som var rätt att göra så jag valde utbildning, arbete och idrott. Idrotten blev mitt andningshål och gav mig massor av lugnande hormoner men blev också mitt fall. Jag gillade allt som gick fort och var en junkie av flow som jag upplevde på cykeln, i löparskorna och i simningen. Blev lycklig då jag insåg att det gick att kombinera de för sig ganska krävande sporterna i en med triathlon och tränade ännu mer. Skadorna började bli allt fler liksom stelhet och började därför  styrketräna och stretcha mer i hopp om att kunna öka träningen med bättre resultat. Läste en bok från idrottshögskolan av bl a Kentää och höll med om att återhämtning är viktig men var mer bekymrad över att mina prestationer började plana av och att jag inte hade något större intresse av att arbeta då uppgifterna var för monotona och chefen sagt att ingen gör karriär i den tjänst jag hade.    

Nu med facit i hand över det liv jag levt och sjukdom som följd vet jag att prestation i tävling och i arbete inte är det viktigaste målen i livet utan det måste finnas minst lika mycket känsla bakom vad jag uppskattar och ha ett meningsfullt sammanhang med andra för att uppskatta livet. 

Sakta släpper jag taget om mitt tidigare liv, mina tankar och beteenden samtidigt som jag inser hur oviktig "jag" är i förhållande till annat. Det jag nöjsamt kan konstatera är att de erfarenheter jag till exempel har i psykiatrin som jag nu kan minnas utan skam eller skuld och delar med andra, har gett mig ett utrymme att påverka andras situation med samma erfarenheter. Mitt förflutna har blivit min framtid. #futureishere

https://rsmhbloggen.se/  

Pröva & utvärdera - du vet bäst

Blir du inte bättre? Hjälper inte medicinerna dig? Var då nyfiken på vad du kan göra istället. Är det hjälpsamt så stanna kvar vid det. Pröva också det du ser andra prövar men du är skeptisk till, så länge det inte finns en rationell risk att du försämras. Gå förbi rädslan om den hindrar dig att pröva nytt. 

Som några av er vet fick jag en fett dålig erfarenhet i psykiatrins slutenvård i december 2017 och i efterhand kan jag konstatera att alla de gånger jag försämrats är just i - slutenvårdspsykiatrin! Visserligen mådde jag så dåligt att jag sökte kontakt med dem och kom in genom nålsögat men aldrig har jag varit så utagerande som där. Insåg då inte hur jag triggades av att vara inlåst och beroende av personer som alltid jag upplevde som distanserade, okunniga eller stressade. Undantagen på bra personal är försvinnande få och det är lokalerna och deras arbetssätt som egentligen var största problemet. Vad jag också insett i efterhand var hur stor tilltro jag hade att läkare satt inne med de bästa svaren istället för att själv läsa på, vara kritisk och använda mitt eget omdöme. 

Så med bitterheten i att jag inte reagerade eller fick hjälp snabbare vill jag att du inte ska slösa bort för mycket tid av ditt liv och bli agent i ditt eget liv och tro på att du faktiskt vet bäst genom att stämma av om insatsen hjälpt eller inte efter en viss tid. Gäller det mediciner ska du aldrig nöja dig efter upp till tre månader om medicinen inte hjälpt eller till och med ger dig fler problem. Räkna inte med att en läkare gör det och framförallt är det du som måste kontrollera om vilka problem du hade innan medicinen och vilka symtom som försvunnit. 

 


Min senaste erfarenhet om att hitta en grupp av människor där jag kan känna ett meningsfullt sammanhang var ett besök på Yeshe Norbu för "mind training" liksom de erbjuder ett buddistiskt sammanhang inriktad på den tibetanska varianten. 
Nyfiken undrade jag vad en kväll med temat "The medicine Buddha" skulle innebära och gick dit, nedbruten av ovisshet om syftet med mitt liv och tankar om mitt känslomässigt avstängda tillstånd. Jag hade inte en aning om hur mötet skulle bli och därför hade jag heller inga förväntningar. 

I nästan två timmar satt vi och läste texter om de åtta buddhorna som tillbes vid en önskan om att nå sina mål framgångsrikt för den som är sjuk eller för någon som dött. Texten lästes fort och på engelska. Aldrig har jag gjort något liknande och kroppen protesterade genom att ge ifrån sig smärta som flyttades runt och var nästintill outhärdlig. Där fanns inga måsten som att sitta i lotusställning (benen i kors sittande på golvet), att uttala orden rätt eller att läsa hela tiden så successivt släppte jag mina egna krav hur det skulle vara tack vare den tillåtande inställningen.

Förvånad blev jag när jag insåg att jag satt och gungade, ungefär som att bli vaggad. Normalt vet jag om jag rör på mig eller inte! Lät det vara så och fäste inte så stor uppmärksamhet på det. Vi fikade en stund efteråt och åkte sen hem, lugn och än mer nyfiken på bönens effekt på nervsystemet och hur jag upplevt kvällen som jag upplevde som personlig, inkluderande och med vänligt bemötande. Jag fick både dela skratt och djupaste allvar. 

På väg hem räknade jag med att bli sängliggande dagen därpå på grund av en lång och känslomässigt intensiv dag, vilket är normalt om jag överanstränger mig minsta lilla. Skriver dagen efter och förvånade mig själv med att starta med yoga efter tidigt uppvaknande. Kände mig uppriktigt tacksam, var lugn i sinnet och nöjd med tillvaron. Jag har heller inga spänningar eller värk i kroppen som jag lidit av i flera dagar, mitt tungsinne är puts väck och upplever inte att jag måste stanna i sängen!!!  Vad tror du hände? 

https://yeshenorbu.se/event/dharma-practice/

 

Laya yoga

Prövade en ny yoga som bäst kan beskrivas som en avancerad form av yin yoga och rätt utförd ger den djup terapeutisk verkan. Somnade halvsex på eftermiddagen efter passet och vaknade elva timmar senare, utvilad. Ganska ovanlig reaktion för mig men förstod att sömnbehovet hade med yogapasset att göra då inget annan utöver det vanliga uppstod under dagen.
 
Allt arbete var fokuserad på höften och nedre ryggen och i övningarna upptäckte jag nya delar av kroppen som kändes helt ostretchade. En sällsynt upplevelse i en så välstretchad kropp som jag har! Ställningarna var utmanande och jag kämpade hårt med att hitta brytpunkten mellan att utmana mig och stanna i de upplevelser jag hade och undvika att bli överaktiverad. Min traumaterapeuten har under ett års tid uppmanat mig att inte överaktivera mig för att lära nervsystemet att faran är över, vilket kroppen trott sen barnsben.
 
Laya yoga är tänkt för att låta kroppen slappna av i det som är, oavsett vad det är. Det innebär för mig att stå ut med flashbacks, kraftiga starka känslor som sorg, panik eller bara att låta tårarna spruta utför kinderna utan att bli en del av upplevelserna. Utmaningen är att stanna i upplevelserna utan att dras med i dem och öka upplevelsen med oro eller stressande tankar. Det är otroligt lugnande att kunna uppleva utan att skapa drama och mer bli en betraktare av mig själv.
 
Positionerna är tänkta att vara passiva och stimulera muskler, fascia och leder. Även nervsystemet och mitt "mind" eller självet påverkas. I några positioner hade jag stort schå (västerbottniska) med att få kroppen att nudda marken för balans uppe på toppen av kuddar och tegelstensliknande redskap (props, på engelska). Med säker hjälp från läraren Acharya Ratheesh visade han mig ett helt nytt sätt att hålla kroppen i en axelövning och det dröjde bara bara några sekunder till tårarna forsade över kinderna. Inga inre bilder eller tankar, bara en ström av tårar som lämnade kroppen.
 
Läraren förklarade att vissa övningar påverkar även de inre organen som lungorna och tidigare händelser i livet kan lämna kroppsliga spänningar som om man blivit mycket rädd någon gång kan andningen hämmas och som följd även påverka axlarna! Katching, så ramlade poletten ned och jag minns alla de gånger jag hållit andan som liten vid oro i hemmet och jag fortfarande kämpar dagligen med att sluta göra genom att djupandas.
 
Jag hoppas att jag en dag ska känna att min kropp andas fritt utan hämningar eller att jag försöker lära den aktivt. Av alla levda dagar har jag upplevt det efter dagar av övningar i yoga på ett retreat i Österlen, 2018.
 
---
Laya = på sanskrit betyder ordet att smälta oavsett vad som kommer. Yoga = på sanskrit betyder Sanskrit förening (union, på engelska)

Kostdemokrati! Om offentlig vård och Vitamin C

Att kosttillskott behövs vid sjukdom skriver många under på. Hur mycket i dos som behövs bidrar inte Livsmedelsverket med, för de anger bara minsta nivå och de gränsvärdena förebygger inte sjukdom vid t ex långvarig stress. Ibland kan det ta år innan en brist visar sig i blodet som är den offentliga vårdens favorittestning även fast det finns bättre sätt att ta reda på brister idag. Tusentals studier visar fördelarna med att använda vissa tillskott på terapeutisk dos men den offentliga vårdens representanter fortsätter att tiga. 

För länge trodde jag att personer med universitetstitlar visste bättre men jag misstog mig och tänkte inte till. Läkare i den offentliga vården hjälper dig när sjukdom uppstått och vet inte mycket om preventivt arbete via kosten eller hur sjukdom kan reverseras. Ett feltänk som gjorde mig passiv och hopplös. Trots att läkare ibland uttalar sig om att inte experimentera med att ta tillskott av terapeutisk dos utan proffsövervakning menar jag att om sån hjälp inte finns är det bättre att jag prövar på egen hand än att fortsätta rulla tummarna, bli passiv och hopplös!  C-vitaminet är ett exempel. C-vitamin är kanske förutom D3 och magnesium det viktigaste  vitaminet för oss nordbor

Vad är lagom?
Vitamin C bidrar till en stor mängd viktiga processer. Livsmedelsverket rekommenderar 75 mg c-vitamin per dag för en kvinna. Det motsvarar hundra gram brysselkål, en stor apelsin, en halv paprika och hundra gram broccoli. En lätt match föresatt att råvarorna är bra och kroppen fungerar som den ska. Funkar allt som det ska får vi till och med en reserv av den mängden med en halveringstid på cirka sexton dagar i vävnaden. I blodet stannar ett eventuellt överskott  bara några timmar. När vi stressar för mycket krävs det tillskott om du inte får i dg ordentligt från maten. Människor inte kan skapa c-vitamin som djuren. Djur kan öka sin produktion tre gånger under fysisk, psykisk och kemisk stress. Om människan har samma behov som djuren betyder det att vi kommer att få svårt att få i oss så mycket dagligen och det är här tillskott kommer in i bilden. 

Terapeutisk dos
Enligt en skribent på Kurera anser kliniker att en bra förebyggande dos är mellan 2000 mg och 12000 mg per dag. Vid sjukdom behandlar läkare patienter som har till exempel svåra infektioner och cancer med doser som upp till 50g per dag! Frågan är hur mycket just du och jag behöver. 

"Amerikanska läkaren, dr Cathart och många andra C-vitaminforskare och kliniker rekommenderar att man finner sitt eget optimala intag av C-vitamin vid infektioner eller symptom, genom att börja intag på morgonen av 1 000 mg och sedan öka intaget med 1 000–2 000 mg varje hel-halvtimme tills avföringen blir lös. Din optimala dos är 1 000–2 000 mg mindre än totala mängden som ger diarré." 

Men vilket tillskott ska jag ta?
Många oseriösa säljare vill dra nytta av vår iver att ta hand om oss och säljer inte effektivt c-vitamin. Askorbinsyra tycks ändå vara det bästa alternativet i havet av preparat. 

Enligt en känd forskare som heter Linus Pauling finns det ingen skillnad mellan syntetisk (L-ascorbates (C6H8O6, askorbinsyra) som tillverkas i på fabrik och molekylerna i växter och djur - de är identiska. C-vitamin är askorbat jonen (C6H8O6) och det finns inget sätt en organism kan skilja mellan den syntetiska och den som produceras av naturen i växter och djur.

Enligt Robert Cathcart som har 30 års erfarenhet med över 30 000 patienter så fungerar askorbinsyra pulver bäst i våra kroppar att ta oralt: ”Jag har funnit att C-vitamin i form av askorbinsyra är den bästa sorten att ta oralt. Jag har kunnat uppnå vad jag kallar askorbat effekt med endast askorbinsyra med munnen. Trots att mineral askorbat (natrium askorbat) med munnen är en bra källa av C-vitamin, verkar det inte ha samma effekt som askorbinsyra, förmodligen mer elektroner i den senare”.

Naturliga och syntetiska L-Askorbinsyra är med andra ord kemiskt identiska och det finns inga kända skillnader i deras biologiska aktivitet. Möjligheten att biotillgängligheten av L-Askorbinsyra från naturliga källor kan skilja sig från syntetiska askorbinsyra undersöktes i minst två studier på människa och inga kliniska betydelsefulla skillnader observerades. Robert Cathcart, MD

”Detta var det första beviset att askorbinsyra var identisk med C-vitamin och att ämnets aktivitet inte berodde på en orenhet.” – Albert Szent-Gyorgyi, Nobel föreläsning, energi överföring Oxidation, och vitaminer, 11 December 1937. (– Albert Szent-Györgyi Nobel-pristagare för hans upptäckt av C-vitamin).

---

http://www.kostdemokrati.se/guests/2015/06/25/ny-kronikor-askorbin-lar-oss-det-vi-behover-veta-om-c-vitamin/

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/c-vitamin 

https://kurera.se/vitamin-c-askorbinsyra/

Theoprast von Hohenheim: 2018 Dr Med Robert Cathcart, MD on Vitamine C - 30 000 patients 

Äldre inlägg